Publicerad 27 maj 2015

Säkerhetsregler blir tydliga på stortavlor

Säkerhetskultur En del arbetstagare har svårt att ta till sig tryckta säkerhetsföreskrifter. På LKAB använder man stortavlor och animerade filmer för att nå ut till alla.

I gruvorna och på verken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget visualiseras tolv olika säkerhetsföreskrifter på så kallade tysta tavlor. De är belysta, närmare fyra meter höga och placerade på strategiskt utvalda platser där det finns särskilda risker. Budskapen handlar om allt ifrån trafiksäkerhet till arbete på hög höjd och lyft med travers.

– Vi är jättebra på det traditionella arbetsmiljöarbetet, men det gäller också att nå längst ut på golvet till utländsk arbetskraft eller de här killarna och tjejerna som är praktiker och som har lättare att ta till sig visuella föreskrifter som komplement, säger Alf Karlsson, verksamhetsutvecklare på LKAB.

Uppbackad av ledningen startade han visualiseringsprojektet för fem år sedan som en del av Säkerheten först, ett program och ett arbetssätt för att förebygga olyckor. Förutom tysta tavlor har man tagit fram animerade filmer med säkerhetsbudskap som ständigt rullar på skärmar i bland annat hissar, bussar och fikarum.

– Det gäller att hela tiden bli påmind om att tänka på säkerheten. Samtidigt är det en trygghet för företaget att veta att vi når ut till alla.

På LKAB har man också tagit fram affischer på medarbetare på fritiden, till exempel när de kör båt eller åker skidor. Tanken är att visa att man måste tänka på säkerheten både på fritiden och på jobbet.

Dessutom har man gjort dokumentärfilmer där medarbetare berättar om arbetsolyckor som de råkat ut för och som fått allvarliga konsekvenser. Filmerna visas på utbildningar där man pratar om vilka risker som finns i jobbet.

– De biter verkligen för folk känner igen sig i den egna arbetsplatsen. Det blir på riktigt och skapar en närhet på ett helt annat sätt, säger Alf Karlsson som arbetat med säkerhet och arbetsmiljö på LKAB sedan 2002.

Han håller nu på med ett projekt vid sidan av jobbet som går ut på att ta fram interaktiva utbildningar kring säkerheten i gruva i form av dataspel. Projektet är finansierat av teknikstiftelsen Vinnova och drivs av dataspelsföretaget Zordix i Umeå i samverkan med forskare på Luleå tekniska universitet. Alf Karlsson är övertygad om att visualiseringen av säkerhetsföreskrifterna skulle fungera utmärkt även i andra branscher.

– Reglerna för arbetsmiljön är ju väldigt lika för bygg, industri och gruva. Det gäller bara att anpassa budskapet, säger han.

Taggar: Arbetsmiljöarbete