Publicerad 10 december 2015

Skyddsombud ger arbetsmiljön underkänt

Psykisk ohälsa

Ett av fyra arbetsmiljöombud anser att den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen är dålig. Det visar Unionens årliga kartläggning Arbetsmiljöbarometern.

Årets upplaga av Unionens Arbetsmiljöbarometer visar att den psykosociala arbetsmiljön brister på många arbetsplatser och att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar. Enligt Unionen är detta det sämsta resultatet som uppmätts under de tio år som Arbetsmiljöbarometern funnits.

Undersökningen visar också att knappt var tionde arbetsgivare har riktlinjer som tydliggör hur anställda ska hantera mejl och mobilsamtal efter kontorstid.

– Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det är tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv har satt sina spår. När arbete kan ske var och när som helst måste arbetsgivarna säkerställa att medarbetarna får den återhämtning som behövs. Det handlar om att må bra på och av arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande i en kommentar.

Att stress och arbetsbelastning är en viktig fråga ute på företagen är tydligt. 70 procent av de tillfrågade arbetsmiljöombuden anser att det är den viktigaste arbetsmiljöfrågan att jobba med. Totalt har 2 708 av Unionens arbetsmiljöombud svarat på enkäten som genomfördes i september i år.

Ladda ner rapporten:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: StressSkyddsombudPsykisk hälsa