Publicerad 21 maj 2015

Svettlukt stör mest på jobbet

Svett är den lukt som upplevs som mest störande på jobbet. Äldre medarbetare retar sig mer på stark parfymdoft än vad yngre medarbetare gör, enligt en ny undersökning.

En av fem uppger att svettlukt är den lukt som är mest störande på jobbet. Det visar en undersökning som branschorganisationen Entreprenörföretagen gjort där drygt 700 yrkesarbetande svenskar i åldrarna 18-70 år ingår.

På andra plats kommer stark parfym och på tredje plats dålig lukt på toaletterna. Yngre är inte lika känsliga för parfymdoft som äldre enligt undersökningen. 18 procent av de som är i åldrarna 36-55 år irriterar sig på stark parfym mot 4,5 procent av personer i åldrarna 18-22 år.

På frågan vad som skulle kunna förbättras i den fysiska arbetsmiljön svarar en av tre att ventilationen behöver förbättras. En fjärdedel säger att det är för varmt eller för kallt på jobbet. 21 procent tycker att miljön i lunchrummet behöver förbättras och 19 procent är missnöjda med städningen på jobbet.
Kvinnor är mer missnöjda med ventilationen och temperaturen på jobbet än män.

Fakta Lukter vi stör oss på

Svettlukt (20 procent)
Stark parfym (16 procent)
Dålig lukt på toa (10 procent)
Avlopp (9,5 procent)
Matos från kollegors lunchlådor (6,5 procent)
Soplukt (6 procent)

Taggar: Ventilation