Publicerad 1 september 2015

Tidspress vanligast i Sverige

Stress

Stress upplevs oftare som ett arbetsmiljöproblem i Sverige än i övriga Europa. Det visar en ny stor undersökning bland svenska och europeiska företag.

Europeiska arbetsmiljöbyrån presenterar i en ny undersökning hur olika företag i Europa hanterar arbetsmiljöfrågor. Efter att ha varit i kontakt med närmare 50 000 företag framkommer det att stress, belastningsbesvär, hot och våld är de främsta arbetsmiljöriskerna.

– I Sverige och i de övriga nordiska länderna är det fler som upplever stress i arbetet än i andra europeiska länder. Sverige har även störst andel arbetsplatser där en av fyra arbetstagare är äldre än 55 år, 36 procent jämfört med 21 procent i hela EU, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverkets internationella avdelning.

Undersökningen visar att den främsta riskfaktorn är att behöva hantera svåra kunder, patienter, elever och liknande, vilket delvis visar att servicesektorn fortsätter att växa inom EU. Riskfaktorer som leder till belastningsbesvär, till exempel tröttande och smärtsamma arbetsställningar eller upprepade hand- eller armrörelser, är näst vanligast och förekommer inom alla verksamhetssektorer. Inom byggverksamhet, avfallshantering, vatten- och elförsörjning, jord- och skogsbruk, fiske och tillverkning är olyckor med maskiner och handverktyg är den riskfaktor som uppges vara vanligast.

– Men 76 procent av företagen arbetar förebyggande med att identifiera riskfaktorer i den egna verksamheten. Nio av tio rapporterar även att de har ett dokument för att beskriva ansvarsfrågor och förfaranden inom arbetsmiljöområdet. En övergripande bedömning är att psykosociala risker är svårare att hantera än andra riskfaktorer, säger Mats Ryderheim.

När det gäller att göra regelbundna riskbedömningar av den egna arbetsplatsen ligger svenska företag högt, och i topp när det gäller att anlita psykologer och att ta fram handlingsplaner för att förebygga arbetsrelaterad stress, mobbning och trakasserier.

– Med en åldrande arbetskraft står hela Europa inför stora utmaningar. Ska välfärden bevaras måste vi undvika tidig utslagning från arbetslivet. Då krävs det fortsatta satsningar på att förebygga både olyckor och problem kopplade till stress, hot och våld och belastningsbesvär, säger Mats Ryderheim.

Läs hela undersökningen

Taggar: Stress