Publicerad 15 december 2015

Trygghet när olyckan är framme

Krisberedskap

Den senaste tidens oro i omvärlden gör krisplanering extra aktuell på många arbetsplatser. Med en handlingsplan kan skadan av en kris minska – samtidigt som trygghet och lugn ökar i organisationen.

På alla arbetsplatser finns det risk för att en oväntad eller dramatisk händelse inträffar. Då räcker det inte alltid med sunt förnuft för att hantera följderna. Det är en stor fördel att ha planerat i förväg.

– Det första man bör göra för att vara rustad för en kris är att gå igenom om det tidigare uppstått svåra situationer på arbetsplatsen. Där finns det mycket kunskap och erfarenhet att ta lärdom ifrån, säger Stefan Dahlberg, socionom och krishanterare.

Han ger stöd till företag och myndigheter vid olika typer av kriser och menar att det – förutom att ta tillvara erfarenheter – också gäller att se vilka risker som finns på arbetsplatsen, och att våga tänka fritt.

– Kort kan man säga att det är viktigt att skaffa överblick och göra en behovsanalys. Det är grunden till att ha en krisplan. Men det ska också framgå vem som har ansvar för olika saker, som att vara ordförande, ansvarig för information, ansvarig för dokumentation, samtalsstöd, praktisk support med mera, säger Stefan Dahlberg.

När krisplanen är upprättad med risker, namn och uppgifter ska den hållas levande, dels genom återkommande genomgångar, dels genom att användas vid övningar. Hur ofta och vilken typ av övningar som bör göras varierar, beroende på hur stor arbetsplatsen är och vilken verksamhet som bedrivs.

– Överlag kan man säga att stora organisationer med risk för olyckstillbud har god beredskap för kriser. Bland mindre företag och med många yngre medarbetare finns inte kristänkande och beredskap i samma omfattning, säger Stefan Dahlberg.

Han ser flera fördelar med att lägga resurser på krisplanering. Det bidrar främst till att effekterna av en kris kan lindras, men skapar också ökad trygghet och lugn i organisationen.

– Dessutom stärker god krishantering varumärket. Både bland kunder och i media. Chefer och anställda kan också växa i att de kunnat hantera en kris på ett bra sätt. Det finns även exempel på hur krishantering påverkar ekonomin och att det finns mycket att vinna på att ha en god beredskap om olyckan skulle vara framme, säger Stefan Dahlberg.

Taggar: Arbetsmiljöarbete