Ylva Johansson

Publicerad 8 januari 2015

”Tryggheten är viktig”

Fler trygga anställningar och ett hållbart och jämställt arbetsliv är några av de frågor som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) prioriterar. Hon vill också se en samlad arbetslivsforskning och utöka rollen för de regionala skyddsombuden.

Tryggare arbetsvillkor var en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för Socialdemokraterna inför valet i höstas. Att många känner sig otrygga på jobbet och inte vägar säga ifrån om risker och obehag i arbetet oroar arbetsmarknadsministern.

– Mitt intryck är att de otrygga anställningarna har blivit otryggare. Det är många som vittnar om att det blivit tystare på arbetsplatserna, säger Ylva Johansson.
För att komma tillrätta med problemet vill hon se lagstiftning, bland annat för att få bukt med missbruket av visstidsanställningar.

Den förra regeringen ville ha ett mer hållbart arbetsliv för att fler ska kunna jobba längre. Det anser Ylva Johansson också är viktigt, både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Men det finns några hinder på vägen.

– Det första är att folk blir utslitna på jobbet, vilket människor fortfarande blir i dag. Det andra är att det finns en smygåldersdiskriminering på arbetsmarknaden där man ofta blir bortsorterad på olika sätt.

Det tredje hindret är bristerna när det gäller kompetensutveckling.

– De allra flesta av oss mår inte bra av att vara kvar på samma jobb hela tiden utan behöver byta jobb. Då måste det finnas möjlighet till kompetensutveckling och de är ganska små i dag.

En upprustad arbetslivsforskning var en annan prioriterad arbetsmiljöfråga inför valet. En första satsning, gällande kvinnors arbetsmiljö, görs i höstens budgetproposition. Ylva Johansson har också tagit till sig av kritiken om att det saknas en gemensam plattform för arbetslivsforskningen.

– Min ambition är att vi ska få en sammanhållen arbetslivsforskning. Jag tror att vi skulle ha mycket att vinna på det, och tror att vi har förlorat väldigt mycket när man lade ner Arbetslivsinstitutet.

Skyddsombuden på arbetsplatserna har i sin tur en betydelsefull roll i att se till att föreskrifterna efterlevs. Regeringen har i höstbudgeten avsatt medel för utbildning av regionala skyddsombud, men det kan komma mer.

– Jag skulle gärna se en utökad roll för de regionala skyddsombuden framöver. Men jag får återkomma om det längre fram, säger Ylva Johansson.

Ylva Johansson

• Född 1964. Gift med före detta finansministern Erik Åsbrink. Har tre barn.

• Bakgrund som lärare i matematik, fysik och kemi.

• Representerade VPK i riksdagen 1988–1991 men lämnade partiet för S.

• Skolminister i Ingvar Carlssons och Göran Perssons regeringar 1994–1998.

• Vård- och äldreomsorgsminister 2004–2006.

• Vice ordförande i socialutskottet 2007–2010 och i arbetsmarknadsutskottet 2010–2014.

Krister Zeidler

Taggar: Arbetsmiljöarbete