Hotellstädare

Publicerad 9 mars 2015

Unga i serviceyrken oftare sextrakasserade

Sexuella trakasserier

Unga och tillfälligt anställda kvinnor i serviceyrken är mer utsatta för sexuella trakasserier än andra anställda. Det visar LO:s årliga jämställdhetsbarometer som nyligen presenterades.

Rapporten bygger på SCB:s och Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Men LO har även låtit Novus göra en undersökning bland LO:s medlemmar om förekomsten av sexuella trakasserier på jobbet.

Undersökningarna visar att unga kvinnor i serviceyrken är mer utsatta än andra. Särskilt utsatta branscher är hotell- och restaurang samt handel. Totalt sett har var tionde arbetarkvinna upplevt kränkande sexuella handlingar från kunder, gäster, brukare eller patienter på sin arbetsplats det senaste året. Motsvarande siffra bland männen är två procent.

Att bli utsatt för sexuella trakasserier av arbetskamrater eller chefer är också vanligare inom serviceyrken. Hotell- och restauranganställda är särskilt utsatta. Där har 6 procent utsatts jämfört med knappt 2 procent av samtliga anställda.

I rapporten beskrivs sexuella trakasserier som en undangömd arbetsmiljöfråga.

– Ibland beror det på skam, över att ha blivit utsatt men inte sagt ifrån. Kanske reagerar både den utsatta och omgivningen med att försöka rädda ansiktet på de inblandade genom att agera som om ingenting har hänt.

När det oönskade beteendet kommer från en arbetskamrat eller chef som vi möter varje dag kan det finnas motstånd mot att skapa problem vilket gör att man inte lyfter frågan, säger LO:s utredare Joa Bergold.

Novus undersökning bland LO-medlemmarna visar att sexuella trakasserier inte är en engångsföreteelse utan att det ofta sker vid upprepade tillfällen. Över hälften av de utsatta uppger att de utsatts tre till fyra gånger under det senaste året. Ytterligare en förhållandevis stor grupp, 15 procent, har utsatts fem eller sex gånger. 

– Inom vissa delar av arbetsmarknaden är sexuella trakasserier ett strukturellt arbetsmiljöproblem, säger Joa Bergold.

Joa Bergold riktar i rapporten kritik mot både arbetsgivare och fack för att de inte gör tillräckligt för att förebygga och informera om sexuella trakasserier.

Ladda ner rapporten här:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Sexuella trakasserier