Erika Werdler Skoglund

Publicerad 29 december 2015

Utmaningen att få alla att agera

Uppdrag arbetsmiljösamordnare

Hon önskar att hennes jobb inte behövdes och ser sitt arbete som hjälp till självhjälp. Erika Werdler Skoglund är arbetsmiljösamordnare på byggföretaget NCC som har infört nollvision för olyckor och som satsar stort på att förändra säkerhetskulturen.

Felaktiga attityder och beteenden ligger bakom cirka 80 procent av alla olyckor på arbetet. Och arbetsmiljöingenjören Erika Werdler Skoglund menar att den största utmaningen är att ändra på det. Som ett verktyg har NCC infört "Time out" på sina arbetsplatser.

– Vem som helst på våra byggen som ser ett farligt eller riskfyllt moment kan reagera och agera och ta "Time out". Det kan vara ett schakt med rasrisk eller ett tak utan fallskydd. Alla har både en skyldighet och ett mandat från högsta ledningen att stoppa arbetsmomentet och åtgärda risken innan arbetet får fortsätta.

Det var fyra år sedan NCC-koncernen bestämde sig för att öka fokus på säkerheten och införa nollvision för olyckor. De har jobbat på flera plan och Erika Wendler Skoglund är som en spindel i nätet och har 14 arbetsmiljöingenjörer ute i landet till sin hjälp. De försöker komma in tidigt i byggprocessen, helst redan vid anbudsförfarandet. Genom att jobba nära beställaren och systematiskt vara med tidigt i varje projekt tror hon att det går att bygga bort ungefär hälften av riskerna. Och de stora byggbolagen i Sverige har också bestämt sig för att samarbeta för att öka säkerheten i branschen.

– Vi tar fram gemensamma regler så att ingen kan konkurrera med att göra avkall på säkerheten. Enhetliga regler gör det också lättare för alla underentreprenörer på våra byggen att veta vad som gäller.

En annan del i arbetet med nollvisionen är Tysta boken. En 70-sidig bilderbok som visar reglerna och vad som är rätt och fel vid olika arbetsmoment. Där går det att se hur en stege ska fästas eller hur det ska gå till när en kran ska lyfta en tung cylinder. Boken är i fickformat och går lätt att sticka i
handen på alla som kommer till ett NCC-bygge.

– Vi tog fram boken för att möta utmaningen med en ökad andel internationell arbetskraft. På ett av våra byggen hade vi 13 nationaliteter och boken gör det möjligt för alla att diskutera arbetsmiljö och reflektera över sitt arbetssätt.

Vilken är den vanligaste olyckan på en byggarbetsplats?

– Det är snubbel- och halkolyckor. Därför är det extra viktigt nu inför vintern att utse en person på arbetsplatsen som sandar, saltar och skottar. Bra belysning behövs också när det blir mörkare. Och god ordning är A och O, en byggarbetsplats med god ordning har ofta hög nivå på säkerhetsarbetet, få skador, effektiv produktion och god koll på ekonomin.

NCC har halverat antalet olyckor med sjukfrånvaro sedan 2011. Och Erika Werdler Skoglund säger att det är en självklarhet att deras arbetsplatser lever upp till arbetsmiljölagen. Men de strävar hela tiden vidare. Från nyår blir NCC första byggföretag i landet att kräva att de som jobbar på deras byggen alltid ska fästa hjälmen med en hakrem.

Vad är största utmaningen för morgondagens arbetsmiljöingenjörer?
– Att nå ut med budskapet och att inspirera till en säkerhetskultur där alla reagerar och agerar vid osäkra förhållanden. Det gäller att få medarbetarna att förstå att en arbetsmiljö inte är något man ärver utan något man skapar tillsammans på varje arbetsplats.

Mer om Erika Werdler Skoglund

Ålder: 31 år.

Familj: Man och baby på gång i magen.

Bor: Stockholm.

Uppdrag: Arbetsmiljösamordnare på NCC (arbetsmiljöingenjör).

Fritid: Resor, matlagning och yoga.

Första arbetsmiljöfrågan du funderade på: Hur det var för brandmän med all utrusning i extremt varma miljöer.

tips Erikas tips för att lyckas med arbetsmiljöarbetet

1. Var lyhörd och nyfiken. Öppna upp förståelsen för varandra.
2. Var tydlig och sätt gränser, går du förbi en risk utan att uppmärksamma den har du gett signal om att den är accepterad.
3. Ha roligt och skratta med kollegorna på vägen mot målet.
4. Lyft upp de goda exemplen, inte bara risker och brister.
5. Det tar lång tid att förändra säkerhetskulturen på en arbetsplats. Kom ihåg att alla steg är viktiga. Tar alla ett kliv mot en bättre arbetsmiljö går man långt tillsammans.

Taggar: UppdragArbetsmiljöarbeteSkyddsombudSäkerhet