Publicerad 26 maj 2015

Utvecklande jobb räcker inte

Förmåner

För många räcker det inte att ha utvecklande jobb. Men företagen verkar ha tappat bort sina anställdas behov av traditionella belöningar som befordran och höjd lön. Det visar en ny avhandling i pedagogik.

När vi gör bra ifrån oss på jobbet förväntar vi oss en form av yttre belöning, annars blir vi frustrerade. Att vi är nöjda så länge vi får utvecklas på ett personligt plan stämmer inte, enligt Ingela Bergmo-Prvulovics nya avhandling i pedagogik från Högskolan i Jönköping.Ingela Bergmo-Prvulovic

– Utbildar man sig så förväntar man sig någon form av utfall, som en annan position, högre lön eller någon annan typ av erkännande som hör ihop med en viss status, säger hon.

Förr var det självklart att goda arbetsinsatser belönades just så.

– Efter andra världskriget förankrades "karriär" som begrepp och var då synonymt med yrke och att klättra i position. Den här tanken sitter fortfarande djupt rotad hos människor, trots att det under lång tid skett en förändring på det organisatoriska landskapet där vi har gått mot platta organisationer med fördelat ansvar, säger hon.

Det var när Bergmo-Prvulovic arbetade som studie- och yrkesvägledare i Vetlanda i början av 2000-talet som hon fick idén till det som nu har blivit en avhandling.

– Vi trodde att kommunens arbetslösa skulle komma till oss. De som i stället dök upp hade redan jobb, men de genomgick förändringar på arbetsplatserna som skapade frustation. De tvivlade på sina kunskaper och sitt värde samtidigt som de fick mer att göra ¬– och allt större ansvar. Jag tror att de behövde mer feedback, säger hon.

Ökad konkurrens och globalisering har lett till att företag och organisationer måste vara beredda att tänka om och anpassa sig till nya villkor. På samma vis behöver deras medarbetare vara beredda på att ställa om snabbt. Personlig utveckling mår många av oss bra av. Men i avhandlingen blir det tydligt att vi ändå inte nöjer oss med det, vi vill också få ett yttre erkännande för att vi har lagt manken till.

Kärnan i hennes avhandling kretsar kring begreppet karriär och hur olika vi tolkar innebörden.

Många företag betonar den personliga utvecklingen som en viktig del av karriärutvecklingen.

– Jag tycker att det är bra att man betonar de inre belöningssystemen, den inre tillfredsställelsen när man känner att man gör någonting meningsfullt, som gör att man växer. Tidigare hade vi kanske för lite fokus på det. Men vi behöver en balans mellan yttre och inre utveckling, säger Bergmo-Prvulovic.

Faktiskt kan ett skifte i synsätt vara på väg. Inom skolan har man länge diskuterat hur viktigt det är att höja statusen bland lärare.

– Kraven på lärarna har ökat och där etableras karriärtjänster. Då blir det en betoning på de yttre mer observerbara utfallen, som folk faktiskt efterfrågar, säger hon.

Att belöna sina medarbetare är också viktigt för att inte förlora dem till konkurrenter.

– Förändringar kan vara svårt för människor. Om man upplever att förändringar kommer hela tiden och att man investerar i nytt lärande utan att få någonting för det, så kan en uppgivenhet uppstå i organisationen. Då blir människor benägna att leta efter nya arbetsplatser, där man tror att man kan komma mer till sin rätt, säger hon.

 

Taggar: Kompetens