Publicerad 20 maj 2016

Få vet vem som är skyddsombud

Säkerhetsrutiner

Endast hälften känner till vilka säkerhetsrutiner som gäller på arbetet. Samtidigt har mer än var tredje person någon gång skadat sig på jobbet. Det visar en undersökning som byggföretaget Skanska låtit göra.

För fjärde året i rad har Skanska gjort Säkerhetsbarometern, en Sifo-undersökning som syftar till att kartlägga attityder och beteenden i säkerhetsrelaterade frågor. Undersökningen visar att var tredje svensk någon gång har skadat sig på jobbet. Män skadar sig oftare än kvinnor.

Medvetenheten om arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor är relativt låg enligt undersökningen. Endast 44 procent vet vem som är skyddsombud på arbetsplatsen och varannan vet inte vilka säkerhetsrutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

Undersökningen visar också att endast en av tre arbetsplatser genomför regelbundna säkerhetsgenomgångar. Om en brand skulle uppstå under arbetstid är det bara varannan person som vet var brandsläckaren finns och 21 procent kan inte använda en brandfilt. 29 procent vet inte var nödutgångarna finns på arbetsplatsen.

Drygt 1 000 personer från olika branscher och i olika åldrar deltar i undersökningen.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsmiljöarbeteSäkerhet