Publicerad 14 november 2016

Hög lön kompenserar inte för vantrivsel

Trivsel

Hög lön kan inte kompensera för tråkiga arbetsuppgifter och ett jobb där man vantrivs. Det visar en undersökning där drygt 1 000 personer i åldrarna 20-70 år har deltagit.

Även om en bra lön bedöms som viktigt hos de allra flesta, är det ändå viktigare att ha ett roligt jobb. Det framgår av en undersökning som rekryteringsföretaget Davvero gjort. Undersökningen visar också att lönens betydelse minskar ju längre man jobbat. Män och yngre är de som skattar hög lön allra högst.

– Det man uppfattar som en hög lön anses vara viktigt hos de allra flesta, men mindre viktigt bland de äldre. Det kanske kan bero på att de äldre som oftare har haft en relativt god lönekarriär tar en högre lön mer för givet än en yngre person som inte har haft samma utveckling, säger Johan Talenti på Davvero i en kommentar.

Han tror att det kommer bli svårt för arbetsgivare framöver att enbart försöka locka nya medarbetare med hög lön. En tredjedel av de tillfrågade skulle inte ta ett arbete som de riskerar att vantrivas på oavsett vilken lön de erbjuds.

Siffror från undersökningen

  • 95 procent av de tillfrågade anser att ett roligt jobb är viktigt jämfört med 82 procent som anser att hög lön är viktigt.
  • 47 procent kan tänka sig en lägre lön mot att själva arbetet är roligt.
  • 29 procent skulle inte ta ett jobb som de riskerar att vantrivas på.
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsklimat