Publicerad 23 mars 2016

Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad

Yrkesstatistik

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Av de 30 vanligaste yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning. Det visar färska siffror från SCB.

I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken. Där framgår att av de 30 vanligaste yrkena i Sverige är det bara butikssäljare, kockar/kallskänkor samt gymnasielärare som har en någorlunda jämn könsfördelning. Tittar man istället på Sveriges vanligaste yrke, undersköterska, så är 93 procent kvinnor. Bland förskolelärare är 96 procent kvinnor. Omvänt är det bland elektriker där 98 procent är män och bilmekaniker där 96 procent är män.

Den ojämna könsfördelningen kan förklaras med att svenska kvinnor förvärvsarbetar i betydligt högre utsträckning än i andra länder.

– Många gör traditionella val vad gäller yrke och det är svårt för oss att påverka, säger Boel Callermo, projektägare för projektet Kvinnors arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket driver på regeringens uppdrag sedan fem år tillbaka.Foto: Arbetsmiljöverket

Den ojämna könsfördelningen får dock konsekvenser vad gäller ohälsa, trivsel på jobbet och hur man uppfattar arbetslivet säger Boel Callermo.

– Det vi vet från forskning är att om kvinnor och män utsätts för samma risker så blir utfallet likadant. Men utifrån de arbetsuppgifter som kvinnor oftast utför i dag så drabbas de både av belastningsbesvär och psykosocial belastning i stor utsträckning. Därför är det viktigt att uppmärksamma de risker som finns utifrån ett genusperspektiv och lägga mer kraft på risker i kvinnodominerade yrken.

Till SCB:s yrkesstatistik:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsmiljöarbeteJämställdhet