Publicerad 28 november 2017

App ska motverka härskartekniker

Sexuella trakasserier

Forum för genusvetenskap på Mittuniversitetet har tagit fram en app som ska motverka härskartekniker och sexuella trakasserier på jobbet. En prototyp av appen testas just nu och tanken är att den ska lanseras i början av 2018.

Appen ska ge ökad kunskap om härskartekniker och är tänkt att hjälpa de som utsätts. Men den ska inte ses som ett alternativ till att hantera allvarliga kränkningar den rättsliga vägen, poängterar Karin Larsson-Hult, doktorand i sociologi vid Mittuniversitetet.

− I appen får man kunskap om vad härskartekniker är, hur man kan motverka dem och man kan välja att anonymt bidra med statistik. Den kan användas om man själv har blivit utsatt för härskartekniker, om man ser någon bli utsatt eller om man har utsatt någon själv, säger hon. Foto: Mittuniversitetet

Metoo-uppropet visar att skeva maktstrukturer kan vara en grogrund för sexuella trakasserier och en dålig psykosocial arbetsmiljö, enligt Karin Larsson-Hult.

− Om en arbetsplats kan bli självmedvetet kring i vilken grad härskartekniker förekommer kan det vara en del i att främja den psykosociala miljön.

fakta härskartekniker

En härskarteknik kan beskrivas som olika maktprocesser och metoder som används för att skaffa sig negativ makt över andra. Exempel på härskartekniker är; osynliggörande, förlöjligande, underhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: DiskrimineringInnovationerSexuella trakasserier