Publicerad 9 april 2018

Fokus på sexuella trakasserier i vårbudgeten

Vårbudgeten

Stöd till arbetsgivare för att förebygga sexuella trakasserier och mer pengar till regionala skyddsombud. Det är två satsningar på arbetsmiljöarbetet som regeringen gör i vårbudgeten.

Vårbudgeten innehåller ett antal insatser för att förebygga sexuella trakasserier i skolan, samhället och arbetslivet. Bland annat får Arbetsmiljöverket 10 miljoner kronor under 2018 för att öka kunskaperna om sexuella trakasserier i arbetslivet och stärka det förebyggande arbetet.

– Under höstens #metoo-vrål vittnade många kvinnor om rena lagöverträdelser, men också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i en kommentar. Foto: Kristian Pohl

Regeringen satsar dessutom även 15 miljoner kronor extra på de regionala skyddsombuden.

– På mindre arbetsplatser har de regionala skyddsombuden en viktig roll när det gäller att stödja arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. Denna verksamhet vill regeringen stärka genom att tillföra ytterligare resurser, säger Ylva Johansson

Satsningarna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Sexuella trakasserier