Publicerad 27 november 2019

Arbetsmiljöverket granskar e-handeln

E-handeln

Inför Black Friday och jul gör Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats riktad mot e-handeln. Tunga lyft och skadliga arbetsställningar är risker för de som arbetar på terminaler och på utlämningsställen.

Hösten och vintern är intensiva perioder för alla som jobbar inom e-handeln. De vanligaste arbetsmiljöriskerna inom e-handeln är kopplade till tunga lyft och skadliga arbetsställningar. Men det finns också risk för vålds- och hotsituationer, enligt Arbetsmiljöverket.

– Paketterminaler och utlämningsställen saknar ibland de hjälpmedel som behövs för att skapa en god arbetsmiljö. De utrymmen där man hanterar paket i butiker och på andra utlämningsställen är dessutom ofta för trånga under Black Friday och julen, då det blir många fler paket att hantera, säger Eric Storbjörk, inspektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

En annan utmaning med e-handeln ur ett arbetsmiljöperspektiv är att många olika aktörer är inblandade innan en vara slutligen når kunden.

– Det sätter ljuset på det samordningsansvar som finns för de arbetsgivare som har andras arbetstagare i sin verksamhet, eller har egna anställda som utför arbete på uppdrag av andra. Under helger och semesterperioder är det dessutom många unga vuxna som hyrs in för att hantera arbetstoppar. Det ställer särskilda krav på bra introduktionsutbildning, säger Eric Storbjörk.

Inspektionsinsatsen pågår till december 2020.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsmiljöarbeteErgonomiHot och våld