Publicerad 10 februari 2020

Hot och våld i kollektivtrafiken granskas

Hot och våld

Buss- och tågförare är mer utsatta för hot och våld på jobbet än andra yrkesgrupper. Ofta uppstår hotfulla situationer när passagerare försöker åka utan biljett. Nu inleder Arbetsmiljöverket en stor inspektionsinsats.

Personal ombord på tåg och bussar ligger över genomsnittet när det gäller anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukskrivning och orsakats av hot eller våld. För tågvärdar ligger hot och våld bakom nära en av tre anmälda arbetsolyckor som resulterat i sjukskrivning.

Nu inleder Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats där totalt 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken över hela landet ska få besök. Syftet är att undersöka vilken beredskap det finns inför riskfyllda situationer. Ett exempel på en åtgärd som kan förebygga hot eller våld är att hyra in väktare som åker på vissa särskilt utsatta busslinjer eller tåg.

– Bussförare och personal som jobbar ombord på tåg ska arbeta i alla områden under alla tider, även stökiga helgnätter, och kontrollera biljetter. Därför är det viktigt att arbetsgivarna minimerar riskerna. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sitt arbete, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Kollektivtrafik drivs i dag av flera olika leverantörer.

– Arbetsmiljö bör finnas med redan som ett krav i upphandlingarna, så att det finns förutsättningar för den leverantör som vinner att erbjuda en bra arbetsmiljö, säger Eva Karsten.

Fakta: hot och våld i kollektivtrafiken

  • Tågvärdar: 27 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld.
  • Bussförare: 19 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld.
  • Alla yrken: 7 procent av alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro är orsakade av hot eller våld.
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Hot och våld