Publicerad 8 april 2021

Ålder påverkar hur vi skadar oss

Arbetsskador

Ålder har betydelse för var på kroppen vi skadar oss. Yngre personer råkar oftare ut för fingerskador när de gör sig illa på jobbet, medan äldre oftare skadar arm, skuldra eller axel. Det visar ny statistik från AFA Försäkring.

AFA Försäkring har i en ny rapport undersökt vilka skillnader som finns mellan olika åldrar, yrken och kön när det gäller var på kroppen man skadar sig på jobbet.

– I statistiken kan vi tydlig se att ålder spelar roll för var på kroppen arbetsskadorna är lokaliserade, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Skador i fingrar, hand och handled är vanligast bland både kvinnor och män. Därefter kommer skador i ben, fotled och tår, enligt rapporten. Yngre och medelålders personer, 16-55 år, har en större andel skador i fingrar, hand och handled medan äldre 55-64 år har en större andel skador i arm, skuldra, axel, nacke samt ryggskador.

– Bland de yngre som skadar sig arbetar många i industrin och i byggbranschen och skadorna orsakas främst av maskiner för bearbetning och handhållna verktyg. De äldre som skadar sig arbetar främst inom vård- och omsorgsyrken, industri samt som yrkesförare. Denna typ av olycksfall orsakas främst av lastning- och fallolyckor, säger Emil Askestad.

Äldre råkar oftare ut för allvarliga arbetsskador och i 43 procent av fallen handlar det om en fallolycka.

Fakta om rapporten

Rapporten bygger på antalet anmälda allvarliga arbetsskador under åren 2018 -2019. Totalt handlar det om 25 392 arbetsskador.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador