Publicerad 28 september 2021

Vårdanställda råkar oftast ut för våld på jobbet

Hot och våld

Kvinnliga vårdanställda är den grupp som är mest utsatta för hot och våld på arbetet. Det visar en rapport från Afa Försäkring.

Cirka sju procent av de allvarliga arbetsolyckorna är kopplade till hot och våld. Värst utsatta är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

– De utsätts ofta för hot och våld från brukare eller patienter. För dem var risken 0,6 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Det innebär att dessa yrkesgrupper ligger över genomsnittsrisken, som är 0,2 allvarliga hot- eller våldolyckor per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring i en kommentar.

Kvinnor drabbas i betydligt större utsträckning än män av hot och våld på jobbet. 11 procent av de allvarliga olycksfall som kvinnor råkar ut för beror på hot och våld, medan motsvarande siffra för män är 4 procent.

En konkret händelse som tas upp i rapporten är en kvinnlig vårdanställd som blev attackerad av en brukare och som fick 15-20 knytnävsslag mot huvud, nacke och hals. En kollega grep in, men händelsen resulterade i en lång sjukskrivning.

Butikssäljare, yrkesförare, poliser, väktare och kriminalanställda är exempel på andra våldsutsatta yrkesgrupper.  

Ladda ner rapporten: ”Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden”

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Hot och våld