Publicerad 26 augusti 2021

Många dödsolyckor inom transport

Dödsolyckor

Äldre män som jobbar i enmansföretag eller i företag med få anställda är överrepresenterade i statistiken över arbetsrelaterade dödsolyckor. Den hårdast drabbade yrkesgruppen är lastbilschaufförer. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

De senaste tio åren har sammanlagt 490 personer i Sverige mist livet i arbetsrelaterade olyckor, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. 66 av dessa är lastbils- och långtradarchaufförer. Andra drabbade yrken är lant- och skogsbrukare, byggnadsarbetare, maskinoperatörer och brandmän.

– Varje dödsolycka är en tragedi och många skulle kunna förhindras om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Rapporten visar att det framförallt är män mellan 55 och 64 år som arbetar i enmansföretag, eller med få anställda, som råkar ut för dödliga olyckor på jobbet. De flesta dödsolyckor sker i mansdominerade branscher.
Den vanligaste orsaken till dödsolyckor har med transport att göra. Det kan handla om trafikolyckor eller att man blir påkörd utanför fordonet eller kläms under ett flak. Många dödsolyckor har även inträffat i samband med lossning och lastning, fall från tak, föremål som ramlat ner eller förlorad kontroll över maskiner.

– Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, där man identifierar riskerna och åtgärdar dem, är avgörande i arbetet mot dödsolyckor. Alla kan begå misstag på jobbet, men de måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Fakta om dödsolyckor

  • Flest dödsolyckor sker på onsdagar och torsdagar.
  • Byggverksamhet, jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri och transportverksamhet är de mest drabbade branscherna.
  • Äldre män i enmansföretag eller i företag med få anställda är överrepresenterade i statistiken.

Läs mer: 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador