Frisör tvättar håret på kund

Publicerad 5 maj 2014

Arbetsrelaterat eksem ökar i Danmark

Fler och fler danskar får eksem på grund av arbetet. Mer än var tredje godkänd arbetssjukdom i Danmark är en hudsjukdom. Arbetsskadeanmälningarna som rör hudsjukdomar har fördubblats på sju år.

Det kan börja som en oansenlig liten reva i huden, men sprida sig till en omfattande hudsjukdom som är i princip omöjlig att bli av med. Fler och fler danskar drabbas av eksem, till följd av jobbet. Utvecklingen beskrivs i en artikel i Magasin Arbejdsmiljø, som ges ut av det danska vetenskapscentret för arbetsmiljö.

Mellan 2005 och 2012 mer än fördubblades de anmälda yrkesrelaterade hudsjukdomarna, från 1 300 till 2 900 per år. Hudsjukdom var den näst vanligaste anmälda arbetssjukdomen i Danmark 2012 och den som oftast erkändes som arbetsskada. Över en tredjedel av de godkända arbetssjukdomarna var hudsjukdomar, till exempel handeksem.

Det finns flera förklaringar till utvecklingen, enligt professor Jeanne Duus Johansen, expert på allergier, som intervjuas i artikeln. Användningen av vissa allergiframkallande ämnen, till exempel konserveringsmedlet methyl-isothiazolinone, har ökat kraftigt i arbetslivet. Många yrkesgrupper är omgivna av mängder av ämnen som kan ge allergi. Det finns dessutom brister i det förebyggande arbetet, konstaterar hon. Ökningen i statistiken hänger också ihop med att läkarna har blivit bättre på att rapportera in hudsjukdomar, som kan bero på arbetet.

Den svenska arbetsskadeförsäkringen ser annorlunda ut och hudsjukdomar anmäls mer sällan som arbetsskada. Men omkring var tionde person i Sverige drabbas av handeksem, enligt en kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket 2012. Mellan 15 och 20 procent av den vuxna befolkningen har kontaktallergi. Yrken där våtarbeten förkommer, inom till exempel vård, omsorg och restaurangbranschen är särskilt utsatta. Frisörer drabbas ofta, liksom personer som arbetar i gummi-, plast- och kemiindustri. Unga kvinnor får oftare hudsjukdomar än män, därför att det är vanligare att de arbetar i våta miljöer i början av yrkeslivet.

Det finns ingen anledning att tro att yrkesverksamma i Sverige skulle löpa mindre risk än i Danmark att få hudsjukdomar på grund av jobbet, anser Carola Lidén, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som var med och skrev Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning.

– Folk får sannolikt hudsjukdomar lika ofta, länge och allvarligt på grund av arbetsmiljön i Sverige.

Samma riskyrken pekas ut av forskare i olika länder. Risken att få handeksem är högst i frisöryrket, enligt Carola Lidén.

– Det är ett extremt våtarbete, där det förekommer mycket allergiframkallande kemikalier och där det är svårt att använda skyddshandskar.

En skillnad jämfört med Danmark är att de flesta frisörer i Sverige har egna företag, medan de danska oftare är anställda. Egenföretagare har i allmänhet sämre arbetsmiljöresurser och ett svagare skyddsnät vid sjukdom.

– Frisörer i Sverige har sannolikt en svårare arbetssituation än i Danmark, säger Carola Lidén.

Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt

Margareta Edling

Taggar: Allergier