Publicerad 17 december 2013

Jobb med människor ger psykisk ohälsa

Anställda inom vård, skola och omsorg löper större risk att bli sjukskrivna på grund av psykiska diagnoser. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Psykiska diagnoser är nu den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor och den näst vanligaste bland män. Försäkringskassan har i en ny rapport studerat vilka faktorer som påverkar risken att bli sjukskriven för en psykisk diagnos. För både män och kvinnor innebär så kallade människovårdande yrken en hög risk. Många av riskjobben återfinns inom offentlig sektor och utgör en stor grupp på arbetsmarknaden (ca 820 000 anställda).

– Det är oerhört viktigt att tidigt fånga upp och hjälpa människor i denna situation. Arbetsgivarna kan göra stor skillnad, bland annat genom att vara lyhörda för hur de anställda mår och tidigt koppla in företagshälsovården, säger Jan Larsson som är chef för analyser inom ohälsa på Försäkringskassan, i en kommentar.

I åldern 30-39 år är risken störst att drabbas av psykisk ohälsa och bli sjukskriven på grund av den. Risken är också något högre för personer som bor i storstadsområden. Rapporten visar också att det är betydligt svårare väg tillbaka i arbete för personer som haft en psykisk diagnos jämfört med andra diagnoser. Chansen att komma tillbaka är hälften så stor för sjukfall med psykiska diagnoser som för genomsnittet över alla sjukdomar, enligt rapporten.

Marianne Zetterblom

Taggar: Psykisk hälsa