Äldre

20 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Äldre, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Jobbtrivseln ökar med åldern

2021-09-15

Arbetstagare i 60-årsåldern och uppåt upplever sina jobb som mer meningsfulla och mindre stressande och ansträngande än tidigare. Det visar två studier från Stockholms universitet.

Allt fler fortsätter jobba efter pensionen

2021-09-01

Allt fler svenskar fortsätter att jobba efter pensionen, det visar nya siffror från Pensionsmyndigheten. Men det är inte den extra inkomsten som är det främsta skälet.

Olönsamt att rata äldre

2020-08-26

Företag med en högre andel äldre medarbetare samt äldre chefer har större chanser att överleva. Det visar en studie från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Det får äldre att vilja jobba kvar

2020-06-10

Att som chef våga fråga äldre medarbetare hur de ser på sitt fortsatta yrkesliv är ett sätt att få fler äldre att jobba kvar. Det visar en ny forskningsstudie.

Chefer ser negativt på äldre

2020-02-07

Chefen har stor betydelse för om äldre medarbetare känner sig värdefulla och behövda på arbetsplatsen. Men tyvärr finns det många negativa och stereotypa föreställningar om äldre, enligt en ny rapport.

Äldre skadar sig oftare på jobbet

2020-01-07

Äldre anställda löper högre risk för sjukfrånvaro än yngre, men orsakerna är olika. Bland dem som är 56 plus dominerar rygg- och ledbesvär. Bland yngre ligger psykiska diagnoser i topp.

Allt fler över 65 jobbar

2019-10-15

Allt fler fortsätter att arbeta trots att de fyllt 65 år. Ökningen märks både bland tjänstemän och arbetare. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Ålderism slår hårt mot kvinnor

2019-10-08

Äldre personer har svårare att få jobb och deras löneutvecklingen bromsar in. För kvinnor i akademikeryrken tycks 50 år vara ett inofficiellt "bäst-före-datum", enligt en ny rapport.

Fler lediga dagar motiverar äldre att jobba kvar

2019-09-27

Flexibla arbetstider, mer ledig tid och anpassningar av arbetet. Det kan få äldre att stanna kvar längre i arbetslivet, enligt en dansk forskningsstudie.

Uppgörelsen om pensionerna klar

2017-12-14

Under torsdagen presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) en uppgörelse mellan de sex partier som ingår i den så kallade pensionsgruppen. Uppgörelsen innebär bland annat höjd pensionsålder.