Artikelserie

25 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Artikelserie, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så klarar du värmen på jobbet

2019-07-02

Det är många som lider av värmen på jobbet när det är högsommar. Men det finns ingen maxgräns för hur varmt det får vara på en arbetsplats. Därför gäller det att skydda sig, till exempel genom att arbeta lite annorlunda.

Svettigt jobba i Foodtruck på sommaren

2017-07-06

Det kan bli rejält varmt när man står och steker hamburgare i en foodtruck, inte minst på sommaren. Men för Richard Hamberg, truckchef på Gnarly Burger, hör det till i krogbranschen att man ska stå och slava i köket samtidigt som man har kul.

Utomhusjobb ökar risken för värmestress

2017-06-26

Byggnadsbetare, vägarbetare, lantarbetare och andra yrkesgrupper som jobbar utomhus löper störst risk att drabbas av värmestress. Är man dessutom äldre och har en kronisk sjukdom ökar känsligheten för värme, visar två nya kunskapsöversikter.

Yrkesstatus präglar vår människosyn

2016-08-23

Yrkesstatusen har betydelse för hur vi ser på oss själva, men också hur vi bemöter andra. Medan de som har ett lågstatusyrke kan känna sig nedvärderade och osynliggjorda kan de med ett högstatusyrke uppleva sig pressade av att behöva leva upp till sin yrkesroll.

Ökad psykisk ohälsa i spåren av friare yrkesval

2016-08-18

Unga väljer i mindre utsträckning att gå i sina föräldrars fotspår i dagens arbetsliv. En förändrad arbetsmarknad och fler valmöjligheter är några orsaker. Samtidigt har det blivit tuffare att etablera sig i yrkeslivet vilket gör att många unga mår psykiskt dåligt.

Stolta medarbetare har större arbetslust

2016-08-16

Medarbetare som känner sig stolta över det arbete de utför är mer engagerade och samarbetsvilliga och trivs bättre på jobbet. Men samtidigt behöver det inte betyda att man är stolt över sin arbetsgivare.

Ett med jobbet – både bra och dåligt

2016-08-15

Det är mänskligt att identifiera sig med sitt jobb. Men en stark identifikation kan också bli problematisk, till exempel vid omorganisationer. Det anser Igor Knez, professor i psykologi vid högskolan i Gävle.

App för att träna upp självmedkänsla

2016-02-03

Compassion är en metod för att hantera stress och prestationskrav i arbetslivet genom att bli vänligare mot sig själv och andra. Nu har den första svenska appen för compassionträning släppts.

Chefer behöver kunna styra sin empati

2016-01-18

Empati är en förutsättning för att vara en bra chef. Men det gäller att kunna skilja på sak och person. Annars är risken att man blir otydlig i sitt ledarskap och skapar osäkerhet bland medarbetarna.

Självmedkänsla får chefen att orka

2016-01-14

Chefer mår bättre om de är snälla mot sig själva när det är tufft på jobbet. Den som känner medkänsla med sig själv har större förutsättningar att hålla som chef, visar pågående forskning.