Buller

25 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Buller, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Arbetsmiljöförbättringar även bra för klimatet

2021-09-06

Kan sjöfartens klimatomställning även förbättra arbetsmiljön ombord? Den frågan ställer sig nu forskare i ett nytt projekt som ska undersöka buller och vibrationer på fartyg.

Ny forskning om kvinnors arbete i bullriga miljöer

2020-11-10

Ljudkänslighet och ljudtrötthet är vanligt förekommande bland kvinnor som jobbar på förskolor. Hur deras arbetsförmåga påverkas och hur de hanterar buller på arbetsplatsen ska ny forskning ta reda på.

Många lider av okänd ljudintolerans

2020-03-27

Nio procent av alla svenskar lider av ljudintolerans. Vanliga kontorsljud, som de flesta knappt registrerar, kan upplevas som mycket störande. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

Ljud som stör

2019-09-03

Var fjärde anställd är utsatt för buller. Men vad händer egentligen i kroppen och hur kan man bäst minska ljuden som stör?

Bullerforskare inspireras av musiker

2018-12-03

Hörselskydd för professionella musiker kan även användas av andra yrkesgrupper med bullrig arbetsmiljö. I ett forskningsprojekt på Luleå tekniska universitet tittar man på nya metoder och möjligheter med den så kallade in-ear-monitorn.

Bullrig arbetsmiljö ger sämre sömn

2018-08-24

Att jobba i en bullrig miljö ger sämre sömnkvalitet. Det visar en internationell forskningsstudie.

Buller stort problem i förskolan

2018-06-28

Hörselrelaterade problem som ljudöverkänslighet och svårigheter att uppfatta tal är vanligt bland förskolelärare. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Bullerförebyggande arbete har gett resultat

2018-05-28

När forskare inom audiologi undersökte hörseln på 70-åringar födda 1944 visade det sig att de hade betydligt bättre hörsel än tidigare generationer vid samma ålder. Bullerförebyggande insatser i arbetslivet tros vara en orsak.

Prat stör mer än babbel

2018-04-05

Bakgrundsprat, där det går att urskilja vad som sägs, är mer störande än babbel där många människor pratar samtidigt, visar en ny avhandling. Den som skriver mycket i jobbet behöver tillgång till ett tyst rum eller en tyst zon, enligt forskaren Marijke Keus van de Poll.

Lättare att skärma av om jobbet är klurigt

2017-01-31

Ju svårare arbetsuppgifter desto mindre störs vi av bakgrundsljud, visar forskning. Genom att exempelvis använda ett mer svårläsligt typsnitt går det lättare att läsa in en text i ett bullrigt kontorslandskap, enligt en ny avhandling.