Chef

136 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Chef, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Viktigt att se till helheten i ledningsgruppen

2021-10-25

Att se till helheten och inte snöa in på detaljer är en framgångsfaktor för ledningsgrupper och en förutsättning för ett bra arbetsklimat inom gruppen. Och en välfungerande ledningsgrupp ger ett bättre resultat för hela företaget.

Viktigt med tydlighet kring hemarbete

2021-09-07

Ulla vill jobba hemma en dag i veckan, Kalle två dagar medan Stina inte vill jobba hemma alls. Hur långt kan man som chef egentligen sträcka sig för att tillgodose allas önskemål och samtidigt måna om arbetsgruppens och verksamhetens bästa?

Medarbetarenkät – och sen då?

2021-08-30

Medarbetarundersökningar är enkla att genomföra praktiskt men det krävs mycket kunskap och tid för att ta hand om resultatet. Annars finns det risk att de ­stjälper i stället för hjälper. 

Svårt att vara chef åt en arbetsnarkoman

2021-05-04

Ett samtal med en medarbetare som underpresterar kan kännas lättare än att prata med någon som behöver sänka sin ambitionsnivå. Men risken är att det blir som i en skolklass. Chefen fokuserar på de stökiga barnen medan de skötsamma får klara sig själva, säger ledarskapsexperten Pia Ståhl.

Så är framtidens ledaregenskaper

2021-03-30

Chefer som är bra på sociala relationer har klarat sig bättre under pandemin än chefer som är specialister. Det säger psykologen Fredrik Bengtsson som stöttar chefer i att hantera ledarskap på distans.

Få tid att vara en bra ledare

2021-03-04

Hektiska arbetsdagar med hög arbetsbelastning och en fullbokad kalender är vardag för många chefer. Så hur gör man för att hinna med att också vara en god ledare?

Chefer får stöd inför svåra samtal

2021-02-25

Chefer ska förebygga ohälsa på jobbet, men många är osäkra på hur de ska närma sig medarbetare som inte verkar må bra. Det vill forskaren Therese Eskilsson vid Umeå universitet råda bot på genom att utveckla ett digitalt stöd för sådana samtal.

Därför vantrivs unga chefer

2021-02-03

Sverige har låg andel unga chefer jämfört med övriga länder i Europa. Dessutom funderar många av dem på att sluta. I ett forskningsprojekt vid Umeå universitet tittar man nu på vad unga chefer behöver för att trivas, må bra och vilja fortsätta i sin ledarroll.

Fyra nycklar till att lyckas som chef

2020-08-28

Distansarbete ställer högre krav på chefens förmåga att planera arbetet och skapa samhörighet och mening. Rapporten Jobbhälsoindex listar fyra nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap under de nya förutsättningarna som pandemin fört med sig.

Konsten att våga prata om misslyckanden

2020-04-07

Att våga berätta om misstag på jobbet leder ofta till nya lärdomar och till att organisationen utvecklas. Särskilt viktigt med öppenhet är det i branscher där säkerheten är hög och där ett litet misstag kan få ödesdigra konsekvenser.