Coronaviruset

121 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Coronaviruset, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Viktigt att fortsätta smittsäkra

2021-10-04

Även om de flesta coronarestriktionerna tagits bort är det fortsatt försiktighet som gäller på arbetsplatserna. Släpp inte på allt nu utan fortsätt jobba med riskbedömningar, säger Håkan Olsson, tf generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Deltaviruset försvårar återgång till kontoret

2021-08-23

Deltavarianten av covid-19 är mer smittsam än tidigare varianter, och skapar ovisshet kring hur en återgång till arbetsplatsen ska genomföras. Nu ökar trycket på Arbetsmiljöverket, som de senaste veckorna fått allt fler frågor att besvara.

Svårt för arbetsgivare att kräva vaccination

2021-08-12

Flera stora amerikanska företag kräver att de anställda vaccinerar sig mot covid-19 för att få återvända till kontoret. Men i Sverige går det inte att tvinga anställda att vaccinera sig, konstaterar arbetsrättsjuristen Margareta Kozlow.

Smittförebyggande insatser måste anpassas bättre

2021-06-17

Arbetsgivarna gör mycket för att hindra smittspridning av covid-19, men många missar att anpassa sina åtgärder efter de specifika smittrisker som finns inom den egna verksamheten. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som inspekterat bland annat butiker, skolor och byggarbetsplatser.

Ny studie visar: den psykiska pressen har varit värst

2021-05-31

Tyngre och stressigare men framförallt mer psykiskt påfrestande. Så beskriver hälso- och sjukvårdsanställda hur deras arbete påverkats av pandemin. Av de som själva fått covid-19 har nästan var tredje varit svårt sjuk.

Snabbtester på arbetsplatsen allt vanligare

2021-05-11

Smittspridning av covid-19 på en arbetsplats kan få förödande konsekvenser för verksamheten, men också för medarbetarnas hälsa. Därför har många företag valt att regelbundet snabbtesta sina anställda med hjälp av antigentester.

”Vi ser en väldigt hög smittrisk i skolan”

2021-04-28

Vilka branscher som varit mest utsatta för coronasmitta har växlat under pandemin. Inledningsvis var det vård och omsorg, men under den tredje vågen är det skola och förskola. Handeln har klarat sig relativt bra. Det är slutsatsen när Arbetsmiljöverket sammanfattar ett år med pandemi.

Återgång till jobbet möjlig efter vaccination

2021-04-26

Drygt två miljoner svenskar har fått minst en dos vaccin mot covid-19 och snart kommer den stora gruppen i arbetsför ålder få sin första spruta. Enligt Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, kan arbetsgivare känna sig trygga med att låta sina anställda återgå till arbetsplatsen efter vaccination.

Han förlorade sitt viktigaste arbetsverktyg

2021-04-22

Kock, sommelier, brandman och vårdpersonal. Många yrkesgrupper är beroende av luktsinnet. Så hur går det då om lukt och smak försvinner efter en covidinfektion? Och vad kan man göra för att få tillbaks sitt viktiga arbetsredskap?

Nära kontakter på jobbet ökar risken för svår covid

2021-04-06

Sjuksköterskor och trafiklärare är exempel på yrkesgrupper som riskerar att bli svårt sjuka och inlagda på sjukhus för covid-19. Det visar en ny studie från Arbets- och miljömedicin i Stockholm.