Diskriminering

29 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Diskriminering, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Var femte byggchef har upplevt rasism

2021-10-07

Var femte chef inom byggbranschen har upplevt rasism på sin arbetsplats. Det visar en färsk undersökning från branschföreningen Byggcheferna.

Transpersoners arbetsmiljö undersöks

2020-09-17

Hur upplever hbtq-personer sin arbetsmiljö? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

Var femte kvinna har känt sig kränkt på jobbintervjun

2019-11-25

Nästan var femte kvinna uppger att de en eller flera gånger fått frågor som de upplever som kränkande under en anställningsintervju. Vanligast är det att få frågor kring graviditet. Det visar en ny Sifo-undersökning.

Ny handbok mot diskriminering

2019-10-07

Seko sjöfolks nya handbok underlättar arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. En vägledning med enkla checklistor för både förebyggande arbete och stegen för att göra en anmälan.

Brister i arbetet mot trakasserier

2019-08-22

Åtta av tio hotell- och restaurangföretag brister i arbetet mot trakasserier och repressalier. Det visar en granskning av 150 företag i branschen som Diskrimineringsombudsmannen (DO) gjort.

DO lanserar digitalt stöd för att förebygga diskriminering

2019-01-17

För två år sedan skärptes lagstiftningen kring diskriminering på arbetsplatsen. Men kännedomen om den nya lagen är låg, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu lanserar DO en digital guide som ska hjälpa arbetsgivarna att förebygga diskriminering.

Ny undersökning om hbtq-personers arbetsmiljö

2018-08-16

Fler än var fjärde hbtq-person har upplevt kränkande eller diskriminerande behandling på sin arbetsplats. Det visar en undersökning bland de anställda i Göteborgs stad.

Svårt få nytt jobb redan vid 40

2017-06-15

Medelålders och äldre har svårt att komma vidare till intervju när de söker jobb. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att man har sökt ett jobb faller kraftigt redan från 40-årsåldern och är närmast obefintlig i 60-årsåldern. Det visar en ny studie.

Många konstnärer diskriminerade

2017-03-14

Diskriminering är vanligare bland konstnärer än i andra yrkesgrupper. Det visar en rapport från Konstnärsnämnden om arbetsmiljön inom kultursektorn.

Svårt att berätta om dold funktionsnedsättning

2016-11-09

Har man skyldighet att berätta på jobbet att man har en dold funktionsnedsättning? Att vara öppen och berätta kan ge negativa konsekvenser, visar forskning.