Fokus

33 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Fokus, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Minska smittan med bra ventilation

2021-02-10

Arbetsplatsen är en av de värsta smitthärdarna för coronaviruset. Särskilt riskfyllt är det att vistas i små mötesrum och andra trånga utrymmen. För att minska risken för smittspridning är det därför viktigt att ha bra ventilation och vädra ofta.

Svårt att påverka arbetsplatsen i hemmet

2021-01-11

Trots att många jobbar hemma just nu minskar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet när de nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning träder i kraft. Enligt Arbetsmiljöverket är det svårt för en myndighet att kräva stora förändringar av en bostad.

Tydligare regler ska skona handlederna

2020-11-30

Förra året kom nya regler kring medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Men för att minska antalet belastningsskador måste också fler riskbedömningar göras ute på arbetsplatserna, säger Teresia Nyman, forskare och verksamhetschef vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Attityder ett hinder för äldre på jobbet

2020-09-16

Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden börjar tidigt – redan i 40-årsåldern – och slår hårt mot äldre som vill fortsätta jobba. Det är ett problem eftersom fler behöver jobba längre och det råder brist på kompetent arbetskraft i många branscher.

"Samverkan är nyckeln"

2020-04-01

Nollvisionen mot dödsolyckor är fortsatt ett prioriterat område när regeringen tar fram en ny arbetsmiljöstrategi. Men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vill inte bara arbeta förebyggande utan också förstärka det som gör att vi mår bra på jobbet.

Otrevliga kunder gör jobbet svårare

2019-12-06

Kunder som inte hälsar, suckar eller pratar högt i telefon. Det är ett exempel på otrevligt bemötande i arbetslivet. Förutom stress och oro kan det leda till att de anställda presterar sämre och förlorar sitt engagemang i arbetet.

Vad händer med jobben när jorden blir varmare?

2019-11-21

Om medeltemperaturen stiger med 1,5 grad blir miljontals jobb i världen omöjliga att utföra. Det är jordbruket och byggsektorn i de fattigaste länderna som drabbas hårdast. I Sverige kommer värmeböljorna bli allt vanligare.

Många jobbar på fritiden

2019-09-04

En stor majoritet av Arbetslivs läsare tycker att det är viktigt att skilja på jobb och fritid. Trots det är det många som läser jobbmejl när de är lediga eller tar med sig jobb hem på kvällen. 

Misshandel i hemmet en fråga för chefen

2019-08-19

Precis som arbetsgivare bör ha beredskap för att hantera medarbetare som har alkoholproblem, bör det finnas beredskap för att hjälpa anställda som misshandlas av sin partner. Det anser Nationellt Centrum för kvinnofrid som jobbar för att höja kompetensen om våld i nära relationer.

Så vill Ylva Johansson minska dödsolyckorna

2019-04-03

Regeringen kraftsamlar för att råda bot på de stigande dödstalen i arbetslivet. Sex ministrar och en rad myndigheter är engagerade i arbetet.