Kemikalier

51 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kemikalier, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ny studie belyser risker med kobolt

2021-02-19

Kobolt, som används inom bland annat hårdmetallindustrin, kan ge hudproblem och eksem som i förlängningen gör att man inte kan vara kvar på sin arbetsplats. Forskare efterlyser nu gränsvärden för hudexponering av ämnet.

Ny metod ska minska gifter i containrar

2020-12-15

Containrar som används för att transportera varor kan vara fulla av giftiga kemikalier som innebär stora hälsorisker för personal som lastar ur eller inspekterar varorna. Två forskare vid Karolinska Institutet har nu tagit fram en metod för att suga ut den giftiga luften.

Badhuspersonal riskerar luftvägsbesvär

2020-04-16

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur badhuspersonal på äventyrs- och nöjesbad exponeras för trikloramin, ett ämne som bland annat kan orsaka luftvägsbesvär. Förhoppningen är att på sikt få fram ett gränsvärde för trikloramin.

Risker med rengöringsmedel kartläggs

2020-02-04

Kemikalier i rengöringsmedel kan ge luftvägsbesvär och hudsjukdomar, men det saknas samlad kunskap om hur de påverkar vår hälsa. Nu ska Linda Schenk vid Karolinska Institutet undersöka användningen av rengöringsmedel i arbetslivet.

Hälsoeffekter av 3D-printing ska kartläggas

2020-01-27

Kan 3D-printing ha skadliga effekter på vår hälsa? Det ska forskare vid Örebro Universitet ta reda på i ett nytt samarbetsprojekt med industrin.

Svårt att få koll på kvartsdamm

2019-11-12

Damm som innehåller kvarts är en hälsofara – inte minst på byggarbetsarbetsplatser. Nu ska nya referensmätningar ge vägledning om när dammhalterna är höga, och hur man egentligen kan skydda sig.

Skadliga kemikalier risk i nya yrken

2019-11-05

Kemiska ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner så som minne och koncentrationsförmåga. Risken att utsättas har visserligen minskat, men eftersom arbetslivet hela tiden förändras gäller det att vara vaksam. Det är slutsatsen i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Kraftsamling kring kemikalier behövs

2019-10-25

Sverige har halkat efter när det gäller att förebygga risker kopplat till kemikalier. Men genom att använda de stödfunktioner som finns behöver kemikaliehanteringen inte bli så krånglig. Det var budskapet på ett av seminarierna på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet.

Prisade för säker kemikaliehantering

2019-10-02

Atlas Copco Industriteknik har fått pris i tävlingen Good Practice Awards som i år fokuserar på säker kemikaliehantering. De får det för sitt arbete med att förbättra luften vid testning i labbmiljö. Hela företaget har varit engagerade i satsningen.

Stor inspektion av kemikalier

2019-10-01

Nu inleder Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats av kemiska arbetsmiljörisker. Städ, tillverkning och jord-skogsbruk är exempel på branscher som ska få besök.