Kompetens

73 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kompetens, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Därför funkar feedforward bättre än feedback

2021-10-14

Feedforward handlar om att fokusera på vad vi kan göra bra i framtiden, i stället för att blicka bakåt på det som redan har skett. Det är då de stora vinsterna med återkoppling kommer.

Så funkar språkstöd på jobbet

2021-10-12

Språkrådet har gett ut en vägledning för chefer och anställda som vill stötta dem på arbetsplatsen som inte har svenska som modersmål. Den tar också upp hur flerspråkigheten kan användas som en resurs på arbetsplatsen.

Så undviker du feedback-fällorna

2021-09-30

Feedback är grunden till all beteendeförändring och därför mycket viktig i alla organisationer. Men hur gör man för att det ska bli rätt och vilka fällor finns det? Psykologen Oskar Henrikson tipsar om hur du undviker de vanligaste misstagen.

Många vinster med att vara sin egen chef

2021-03-29

Hemarbete ställer ökade krav på medarbetarna att själva leda sitt arbete. Men det behöver inte vara negativt. Enligt en ny studie kan självledarskap göra att medarbetarna mår bättre, får en bättre relation till sina kollegor och har lättare att sätta gränser mellan jobb och fritid.

Nya yrken i pandemins spår

2021-01-26

Pandemin har inte bara fört med sig ett förändrat arbetssätt. Den gör också att helt nya yrken uppstår eller att efterfrågan på vissa tjänster ökar.

Growth mindset – ett sätt att tänka

2020-11-23

Böjlig och utvecklingsbar – eller statisk med medfödda talanger? Hur du ser på dig själv och dina medarbetares färdigheter kan få stor betydelse för hur väl rustad arbetsplatsen står i oroliga tider.

 

Fackspråk stärker gemenskapen på jobbet

2020-10-06

Fackspråk kan vara obegripligt för utomstående, men behövs för att enkelt och effektivt kunna kommunicera och överföra kunskap på jobbet. Men på samma sätt som det kan stärka gemenskapen kan det också vara exkluderande.

Digitalt lärande ger nya möjligheter

2020-09-24

Kunskaper som sitter, lärande som sker på medarbetarnas villkor och i många fall lägre kostnader för utbildning. Det är några av fördelarna med att lära om arbetsmiljö digitalt.

Industrin satsar på kompetensutveckling

2020-09-03

Att satsa på kompetensutveckling kan vara ett sätt för företagen att rusta sina anställda under coronakrisen. Det har parterna inom industrin tagit fasta på och utvecklat en digital lärportal tillsammans med ett antal myndigheter.

Hoppjerkor lär sig mer på jobbet

2020-09-01

Personer som byter jobb ofta lär sig mer på jobbet än personer som stannar kvar länge. Det visar en ny avhandling i sociologi från Stockholms universitet.