Kontor

25 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kontor, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Kronofogden fortsätter med flexibelt arbete

2021-10-01

Det är inte bara privata företag som förändrar sitt arbetssätt efter pandemin. På Kronofogdens huvudkontor minskas lokalytan och kontoret ska bli en plats för möten och dialog. En vinst med de flexibla arbetsformerna är att det blivit lättare att rekrytera IT-specialister.

Oro inför återgången till kontoret

2021-09-28

Det finns oro inför hur arbetsmiljön ska fungera när det nu är dags att återvända till kontoret. Fyra av tio tror att arbetsgivaren kommer ha svårt att anpassa kontorsmiljön efter de nya digitala arbetssätt som uppstått under pandemin, enligt en ny Sifo-undersökning.

Många vinster med att jobba ute

2021-06-01

Lättare att lösa problem, ökad kreativitet och större välbefinnande. Det är några av vinsterna med att ta med sig jobbet ut i naturen. Men för att det ska ske krävs förstående chefer och en organisationskultur som tillåter det, enligt en ny studie.

Så blir kontoret efter pandemin

2021-05-25

Minskade kontorsytor och färre skrivbordsplatser men fler ytor för sociala, innovativa och kreativa möten. Så tror svenska HR-chefer att framtidens kontor kommer se ut.

”Flexibilitet är självklart på en modern arbetsplats”

2021-05-07

Det handlar inte om var du sitter utan vilket resultat du levererar. Med den devisen har bostadsbolaget Castellum infört permanent flexibilitet för alla medarbetare. Ett upplägg som påbörjades före pandemin och som fortsätter även efter.

Hybridkontoret – det nya normala?

2021-05-03

Efter ett år av distansarbete, videomöten och hemmaluncher börjar företagen förbereda sig för en återkomst till kontoren i höst. Men det kommer knappast bli precis som förr, snarare en mix av distans- och kontorsarbete.

Arbetsmiljötänk redan på ritbordet

2020-08-13

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. En nyhet är att det kommer att ställas tydligare krav på byggherrar, arkitekter och projektörer att ta hänsyn till arbetsmiljön vid ny- och ombyggnationer redan vid projekteringen.

Så kan krisen förändra kontorsjobben

2020-07-01

Kommer coronakrisen att förändra kontorsjobben och leda till det slutgiltiga genombrottet för distansarbete? Större personlig frihet, färre störningsmoment och mindre smittrisk är några fördelar. 

Så påverkas hälsan av aktivitetsbaserat kontor

2019-10-31

Aktivitetsbaserade kontor förekommer främst i Sverige, Nederländerna, Australien och på Nya Zeeland. Nu kommer de första studierna av hur kontorsformen påverkar vår hälsa.

Bristande flexibilitet risk på aktivitetsbaserat kontor

2019-09-30

Vad som händer efter flytten har stor betydelse för hur aktivitetsbaserade kontor fungerar. Att lyssna på medarbetarna och göra anpassningar är en framgångsfaktor, visar ny forskning.