Mobbning

37 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Mobbning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Nya riktlinjer för hur mobbning ska hanteras

2021-05-21

Enligt forskningen är många organisationer dåligt förberedda på att ta sig an mobbning på arbetsplatsen. Därför har Myndigheten för Arbetsmiljökunskap släppt riktlinjer kring hur mobbning och kränkningar ska hanteras.

Utlandsfödda blir oftare utsatta för mobbning

2021-03-26

När en arbetsplats inte fungerar ökar risken för mobbning. Någon blir syndabock och behandlas illa, ignoreras och utesluts. En studie vid Linköpings universitet visar att den som är utlandsfödd löper tre gånger större risk att drabbas på sin arbetsplats.

Svårt att upptäcka mobbning på distans

2020-10-19

Att upptäcka mobbning och utanförskap på jobbet när hela teamet arbetar på distans kräver en hel del av chefer. Täta avstämningar och gemensamma spelregler för videomöten är två sätt att förebygga mobbning i samband med distansarbete.

Mobbning inom kyrkan granskas

2020-01-28

Mobbning och trakasserier är vanligare i Svenska kyrkan och andra religiösa trossamfund än i arbetslivet i övrigt. Nu får de besök av Arbetsmiljöverket som genomför en riksomfattande inspektion.

Olösta konflikter grogrund för mobbning

2019-03-26

Forskning visar att konflikter ofta övergår i mobbning. Om medarbetare upplever att de inte släpps in i en arbetsgrupp eller får tillräcklig information för att göra sitt jobb, bör man som chef dra öronen åt sig. Andra tecken på mobbning är hög sjukfrånvaro och personalomsättning.

Mobbning på jobbet sker allt oftare på nätet

2019-02-11

Fler män än kvinnor blir utsatta för mobbning via digitala kanaler. Chefer är en annan utsatt grupp. Det visar en ny avhandling från Malmö universitet.

Problem i organisationen bakom chefmobbning

2018-02-27

Mobbning i arbetslivet brukar oftast handla om medarbetare som blivit utsatta. En nyligen avslutad forskningsstudie visar att även chefer blir mobbade. Det är främst erfarna chefer som kommer nya till en dysfunktionell organisation som drabbas. Och de får sällan stöd från något håll.

Det ökar risken för mobbning

2018-01-23

Dåligt stöd från chefen och lågt inflytande över arbetssituationen. Det är faktorer som ökar risken för mobbning. Utifrån sådana riskfaktorer har forskare vid Karolinska Institutet tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. 

Mobbning ökar risken för diabetes

2018-01-11

Att bli utsatt för mobbning eller våld på jobbet kan öka risken för diabetes typ 2. Det visar en internationell forskningsstudie där Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har medverkat.

Arbetslivet kan lära av skolan

2017-08-15

Arbetslivet har mycket att lära av skolan när det gäller att förebygga mobbning. Det anser Carolina Engström, tillförordnad generalsekreterare på organisationen Friends som i dagarna släppt en rapport om mobbning.