Psykisk hälsa

128 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Psykisk hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Vem vill vara perfekt?

2021-09-10

Att vara noggrann och ambitiös ses ofta som positiva egenskaper. Men baksidan av perfektionism är stress, ångest och självkritik som påverkar både den egna återhämtningen och stämningen i gruppen.

Många kan behöva stöd efter pandemin

2021-06-04

Alla har varit med om pandemin men hur den drabbat oss skiljer sig åt. Behovet av stöd ser därför olika ut när arbetslivet så småningom återgår till ett mer normalt läge. Men att fortsätta följa upp hur medarbetarna mår är viktigt, enligt Mona Drar, legitimerad psykolog och organisationskonsult.

Hon ska undersöka självmord i byggbranschen

2021-05-27

Självmord är vanligare i arbetaryrken än bland tjänstemän. I en ny studie ska kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende kartläggas, med särskilt fokus på byggbranschen.

Konsten att jobba med människor

2021-05-24

Som polis, sjuksköterska eller socialsekreterare behöver man sällan ställa sig frågan vad meningen med jobbet är. Samtidigt är risken stor att bränna ut sig. Så hur gör man för att hitta en balans mellan att ge av sig själv och inte slukas upp av känslor när arbetsdagen är slut?

Chefer saknar beredskap för psykisk ohälsa

2021-05-17

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är chefer ofta dåligt förberedda när en medarbetare drabbas, visar en ny studie. Kvinnliga chefer är bättre än manliga på att anpassa arbetet i förebyggande syfte.

Dålig självkänsla driver arbetsnarkomanen

2021-04-12

En arbetsnarkoman jobbar inte för att det är stimulerande och roligt utan för känslan att duga som människa, enligt Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi. Hemarbete under pandemin har dessutom gjort det ännu lättare att jobba för mycket.

Du är inte ensam om att känna dig ensam

2021-03-31

Ensamhet bidrar enligt många forskare till sämre hälsa både psykisk och fysisk. Hemarbete under pandemin har gjort att allt fler känner sig ensamma och isolerade. Men det finns sätt att göra hemarbetet lite mindre ensamt.

Vårdpersonal som upplevt trauman får testa ny metod

2021-01-20

Vårdpersonal som arbetat med covid-19-patienter löper risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet ska nu undersöka en ny metod för att behandla traumatiska minnen.

Ny studie om varför unga mår dåligt

2021-01-12

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland unga vuxna. Bekymmersamt eftersom de ska hålla under många år i arbetslivet, anser Caroline Olsson, som leder ett forskningsprojekt som syftar till att få mer kunskap på området.

Manliga chefer mer negativa till deprimerade anställda

2020-12-22

Dubbelt så hög andel manliga chefer som kvinnliga chefer har en negativ attityd till anställda med depression. Den negativa inställningen ökar ju högre chefsroll man har. Det visar en studie från Göteborgs universitet.