Sexuella trakasserier

29 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Sexuella trakasserier, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Sexuella trakasserier kan öka självmordsrisk

2020-09-08

Sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för självmord och självmordsförsök. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Chefer utsätts oftare för sexuella trakasserier

2020-01-30

Chefer och kvinnor i arbetsledande positioner utsätts i högre utsträckning för sexuella trakasserier av sina underordnade. Det visar en ny arbetsplatsstudie gjord av forskare i Sverige, Japan och USA.

Kränkningar vanligare till sjöss

2019-11-18

Hög arbetsbelastning och brist på återhämtning är ett problem inom svensk sjöfart. Även trakasserier och kränkningar är vanligare än på arbetsmarknaden i sin helhet, visar en undersökning som Transportstyrelsen låtit göra.

Sjöfarten tar krafttag mot trakasserier

2019-06-04

Vågrätt heter en satsning för att motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier inom sjöfarten. Bakom satsningen stå femton stora branschaktörer.

Arbetsmiljön inom teater och film ska granskas

2019-04-24

Arbetsmiljön inom teater och film har varit en högaktuell fråga sedan metoo-uppropen. Snart gör Arbetsmiljöverket sin första större granskning av hur arbetsgivarna jobbar med att förebygga kränkningar.

Rädsla för dåligt rykte fick företag att agera

2019-04-04

Medvetenheten om sexuella trakasserier har ökat bland företagen efter Metoo, visar en ny rapport. Rädsla för att framstå som en oattraktiv arbetsgivare är en orsak.

Lättare att hantera sexuella trakasserier från gäster

2019-01-16

Sexuella trakasserier från gäster är inte så svåra för arbetsgivaren att hantera. Mer komplicerat blir det när den som trakasserar är en kollega eller chef. Det visar en ny norsk studie av hotellbranschen.

Kunden har inte alltid rätt

2018-11-06

Kunden har alltid rätt, brukar det heta. Nu ska forskare vid Karlstads universitet undersöka hur maktrelationen mellan kunder och anställda inom handel och restaurang kan leda till att sexuella trakasserier får stöd och legitimeras.

Metoo – vad hände sen?

2018-10-15

Ett år har gått sedan de första uppropen om sexuella trakasserier kom. För många branscher har det resulterat i en större medvetenhet och konkreta åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier.

Stalltjejer sparkar bakut

2018-09-05

Via Facebook-gruppen ”Vi sparkar bakut” har hundratals vittnesmål om sexuella trakasserier i stallmiljö kommit in. Arbetsliv har besökt en hästgård som jobbar aktivt för att förebygga att unga far illa.

Webbfråga

Hur viktiga är dina kollegor?

  • Trivs bäst när jag får jobba själv 9%  
  • Kul med utbyte men måste inte ses varje dag 45%  
  • Kan inte tänka mig jobbet utan dem! 45%  
Totalt antalet röster: 22