Sjukfrånvaro

23 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Sjukfrånvaro, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Sjukskrivningarna ökar i spåren av pandemin

2020-11-20

Sjukanmälningarna ökade kraftigt under inledningen av hösten, enligt nya siffror från företagshälsovårdsbolaget Previa. Den psykiska ohälsan har aldrig varit så hög som i dag under de år som Previa fört statistik.

Fler nedstämda när distansarbete fortsätter

2020-09-30

Under början av hösten har ovanligt många anställda rapporterat nedstämdhet samt besvär i rygg, axlar och nacke. Det visar statistik från företagshälsovården.

Sjukskrivningar riskerar öka efter krisen

2020-06-29

Efter den stora finanskrisen på 1990-talet ökade antalet sjukskrivningar på grund av stress och utmattning. Men om det blir likadant efter coronakrisen är för tidigt att säga, enligt Kerstin Jeding, psykolog med inriktning på stressrelaterad ohälsa.

Psykisk ohälsa fortsätter att öka

2020-05-27

De senaste tio åren har sjukfallen på grund av psykisk ohälsa ökat med 17 procentenheter, enligt en rapport från Försäkringskassan. Värst drabbade är kvinnor i åldrarna 30–39 år.

Sjuknärvaro dyrt för företagen

2019-10-18

Att gå till jobbet fast man är sjuk kan både leda till framtida förtidspension och bli dyrt för arbetsgivaren. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

Färre långa sjukskrivningar

2019-06-12

Både inom kommuner och regioner samt inom den privata sektorn minskar de långa sjukskrivningarna. I synnerhet gäller det anställda över 35 år. Det visar AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport som presenterades i veckan.

Stor ökning av chefer som mår dåligt

2019-02-07

Antalet långtidssjukskrivna chefer har stigit brant de senaste fem åren. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland kvinnor.

Dolda kostnader för långtidssjuka medarbetare

2018-11-27

Det kostar mycket att ha en långtidssjukskriven medarbetare. Bara produktionsförlusten före, under och efter sjukfrånvaron uppgår till omkring 100 000 kronor, visar en studie vid Linköpings universitet. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning.

En sjukskrivning leder ofta till fler

2018-02-02

För den som en gång varit sjukskriven för något allvarligare än en förkylning är det 70 procents risk att bli sjukskriven igen. Störst är risken för den som jobbar inom vård, skola och omsorg.

Unik studie av tjänstemännens hälsa

2018-01-18

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän. Utbildningsväsendet samt vårdsektorn har högst andel sjukskrivna, enligt en stor tvärsnittsstudie som tjänstepensionsbolaget Alecta gjort tillsammans med Karolinska Institutet.