Skyddsombud

29 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Skyddsombud, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Skyddsombud besöker arbetsplatser digitalt

2020-10-12

På flera fackförbund har de regionala skyddsombuden börjat med digitala arbetsplatsbesök till följd av coronan. Fördelen är att det spar mycket tid samtidigt som man kan fånga upp frågor kring bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och den psykosociala arbetsmiljön.

Allt fler skyddsombud i byggbranschen

2019-09-12

Över 400 nya skyddsombud utsågs inom Byggnads förra året – ungefär dubbelt så många som normalt. Förbundet har satsat särskilt på att nå mindre arbetsplatser.

Grävande skyddsombud

2018-10-24

Arbetspass som börjar tre på morgonen eller tio på kvällen. Stress och liverapportering från krigsområden. Hot och hat från tittare. Allt är risker som kan hanteras, men för att göra det bra behövs fakta. Därför jobbar Lottie Cronestrand som undersökande journalist även i sitt uppdrag som skyddsombud.

Gröna skyddsombud lyfter klimatfrågan

2018-10-22

Gröna skyddsombud, som lyfter klimat- och miljöfrågor, behövs på arbetsplatserna. Det anser regionala skyddsombudet Ulf Jarnefjord i Göteborg. Han hoppas att hans eget förbund Transport ska bli först ut.

Ny som skyddsombud – tänk på det här

2018-09-27

Ny som skyddsombud? Då är utbildning bland det första att satsa på, anser Martine Syrjänen Stålberg, Unionen. Att hitta formerna för samverkan är också viktigt för det fortsatta uppdraget.

Skyddsombuden motarbetas på jobbet

2016-10-27

En tredjedel av LO:s skyddsombud hindras från att utföra sitt uppdrag och 12 procent trakasseras på grund av sitt uppdrag. Det visar en rapport från LO som släpptes i samband med skyddsombudets dag den 26 oktober.

Bemanningsföretag får eget skyddsombud

2016-08-24

Företaget Expanderamera har utsett ett eget skyddsombud för sina anställda. Det är ett nytt sätt för bemanningsföretag och fack att samarbeta kring arbetsmiljön i byggbranschen.

Säkerhet är första punkt på varje möte

2021-03-19

När hon blev huvudskyddsombud på Sandvik Coromant år 2007 stod arbetsmiljöfrågor inte särskilt högt på agendan. Men det senaste decenniet har det skett en stor attitydförändring, ­säger Agneta Strand som fick Prevents arbetsmiljö­stipendium 2020.

PÅ IVA ställdes allt på sin spets

2020-11-06

Sebastian Geijer, skyddsombud på IVA vid Universitetssjukhuset i Linköping, säger att flertalet av hans kollegor nu känner sig fysiskt piggare. Men själen har tagit stryk av den press det innebar att vårda svårt sjuka covid-patienter.

"I dag vågar vi lyfta problemen"

2020-03-09

För att våga rapportera om brister i arbetsmiljön är det viktigt att inte skuldbelägga och utse syndabockar. Det anser Jan Åkesson som är huvudskyddsombud på Siemens huvudkontor i Solna.