Ventilation

11 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Ventilation, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Torr inomhusluft sprider virus på kontoret

2019-01-30

Bra ventilation i all ära. Men nu visar danska forskningsrön att fuktigheten i luften är minst lika viktig för att vi ska uppleva ett bra inomhusklimat på jobbet och hålla oss friska.

Forskare kartlägger inomhusmiljö

2016-02-16

Vad är det i inomhusmiljön gör att människor mår dåligt på jobbet? För att få svar på den frågan tar forskare i Umeå hjälp av medarbetare som får visa var de upplever besvär.

Därför fryser kvinnor oftare på jobbet

2015-08-10

Kvinnor som tycker det är för kallt på jobbet kan nu underbygga sin känsla med vetenskapliga argument. Forskare har nämligen kommit fram till att temperaturen i kontorsbyggnader ofta utgår från en flera decennier gammal formel för termisk komfort som utformats med mannen som norm.

Svettlukt stör mest på jobbet

2015-05-21

Svett är den lukt som upplevs som mest störande på jobbet. Äldre medarbetare retar sig mer på stark parfymdoft än vad yngre medarbetare gör, enligt en ny undersökning.

Så klarar ni värmen på jobbet i sommar

2021-06-23

Hög värme kan inte bara vara skadligt för hälsan, det ökar också olycksrisken på jobbet. Det går att minska riskerna genom olika praktiska åtgärder. Men undvik bordsfläktar eftersom det kan öka smittspridningen av covid-19.

Fixa bättre luft på jobbet

2018-03-05

När det gäller ventilation och temperatur på jobbet går det sällan att göra alla nöjda, men det är viktigt att ta medarbetarnas upplevelser på allvar. Besvär kan bli kroniska över tid och dessutom kan känslan av att inte bli tagen på allvar öka stress och annan ohälsa.

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet

2017-03-20

Stress, hot och våld, buller och dålig luft. Det är några arbetsmiljöproblem som landets största arbetsplats- skolan brottas med enligt en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Besvär av inomhusmiljön allt vanligare

2016-03-29

Var femte anställd är missnöjd med inomhusmiljön på jobbet och många får hälsoproblem som följd. I takt med att fastigheterna blir äldre och underhållet inte sköts ordentligt ökar risken att fler ska drabbas.

Astma på jobbet allt vanligare

2016-02-19

Allt fler insjuknar i astma och var tredje vuxen med astma har besvär på jobbet. Damm och partiklar är den vanligaste orsaken till att vuxna får astmasymtom på arbetsplatsen.

Allt fler får problem av inomhusmiljön på jobbet

2015-02-03

De flesta nya patienter som söker till arbetsmiljömedicinska kliniker kommer på grund av besvär som kan ha att göra med inomhusmiljön. Det visar patientstatistik från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.