Verktyg och produkter

41 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Verktyg och produkter, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

App ger säkrare byggarbetsplatser

2017-02-06

Papper och penna är ett minne blott när skyddsombudet Morgan Borg rapporterar om observationer, tillbud eller olycksfall. Han använder i stället en app i mobilen som är kopplad till ett informationssystem om arbetsmiljön.

App checkar hur personalen trivs

2017-02-02

Glöm den årliga medarbetarundersökningen. Nu finns en app där chefer och hr-personal löpande kan ställa verksamhetsanpassade frågor till de anställda. Svaren kan användas för att fånga upp arbetsmiljöproblem eller driva förändringsarbete.

Nytt verktyg ger argument för arbetsmiljösatsningar

2016-12-19

Ett nytt analysverktyg gör det lättare att räkna ut vad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kostar, och vilka insatser som behövs. Verktyget bygger på forskning om arbetsmiljö och ekonomi.

VR-teknik kan revolutionera arbetslivet

2016-12-09

Träna på hjärtoperationer, bota höjdskräck eller lasta timmer – användningsområdena för årets julklapp, VR-glasögonen, är många. Och de kommer bara att bli fler, menar Daniel Sjölie, forskare i informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Nytt verktyg ska minska skadligt damm

2016-10-20

Damm som innehåller kvartspartiklar är en arbetsmiljörisk på många arbetsplatser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med betongindustrin tagit fram ett verktyg som ska göra det lättare att bedöma riskerna med kvartsdamm.

App ger bättre skyddsronder

2016-09-08

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från KTH. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren.

Arbetskläder anpassas för kvinnor

2016-02-03

Mobilapp ska ge bättre sömn

2016-01-11

En ny mobilapp ska testas för att ge bättre nattsömn. Syftet är att visa hur hälsan påverkas av hur vi sover. Användarna får statistik och råd om hur de kan sova – och må – bättre.

Spelmissbrukare får hjälp

2015-10-09

Är du chef och misstänker att en medarbetare har spelproblem eller är du själv i riskzonen? Nu finns det hjälp att få för att hantera situationen i tid.

Virusvarnare ska minska vinterkräksjuka

2015-02-25

Vinterkräksjukan orsakar ett stort lidande samtidigt som sjukskrivningarna kostar samhället mångmiljonbelopp. Nu har forskare på KTH utvecklat en virusvarnare som kan minska spridningen av den smittsamma sjukdomen.