Publicerad 4 september 2014

Arbetsmiljökunskap samlas på webben

I dagarna lanseras ett webbaserat uppslagsverk om arbetsmiljö. Det är byggt med Wikipedia som förebild och tanken är att arbetsmiljöexperter i Europa lättare ska kunna dela kunskap med varandra.

Det är Europeiska arbetsmiljöbyrån som ligger bakom det nya webbaserade uppslagsverket. Det ska fungera som Wikipedia på så sätt att arbetsmiljöexperter ska kunna dela kunskap med varandra och komplettera med nya forskningsresultat och statistik etc. Tanken är att stötta arbetsgivare, fackförbund och myndigheter som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

– Vår förhoppning är att arbetsmiljöexperter i olika länder ska använda uppslagsverket för att dela med sig av sin kunskap men också få återkoppling på den forskning de gjort, säger Müzeyyen Boztoprak, koordinator för nätverket i Danmark, i en kommentar.

För att hålla hög trovärdighet får uppslagsverket bara uppdateras av på förhand ackrediterade redaktörer. De är hämtade från olika arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut. I dagsläget finns cirka 300 artiklar uppladdade som handlar om allt från psykosociala frågor till farliga ämnen.

Till uppslagsverket

Marianne Zetterblom

Taggar: Verktyg och produkter