Illustration ur Tysta boken

Publicerad 1 december 2014

Bilderbok lär ut säkerhet

Alla ska veta hur de arbetar säkert på byggarbetsplatser – oavsett vilket språk de talar. Den tanken ligger bakom en bilderbok som byggkoncernen NCC tagit fram. Den sprids nu till stora delar av byggbranschen.

En bok med enbart bilder är ett viktigt inslag i arbetsmiljöarbetet inom NCC. "Tysta boken" har ingen text, bara illustrationer som visar vad som är rätt och vad som är fel. Boken är så liten att man kan stoppa den i fickan.
Från början gjordes den med tanke på utländska entreprenörer. Information om arbetsmiljön skulle nå alla, oavsett språk, beskriver Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction Sweden.

– Men den visade sig vara väldigt uppskattad av vår egen personal också. Man tycker att den är bra, tydlig och lätt att förstå, säger han.

Arbetsolycksfallen i koncernen har minskat med 40 procent sedan 2011, uppger Lars-Gunnar Larsson. Han ser "Tysta boken" som en viktig del av förklaringen. Den togs fram av koncernens arbetsmiljögrupp och förankrades därefter med de fackliga företrädarna. Ett bra samarbete med de fackliga organisationerna är centralt i arbetsmiljöfrågor, betonar han.

Boken utgår från verkliga situationer eller risker, till exempel ordning och reda på arbetsplatsen, arbete på hög höjd och i trafikerad miljö.

– Den funkar på alla byggarbetsplatser, i alla länder. Alla som vistas på våra arbetsplatser får en bok. Ansvaret för att dela ut dem ligger på platscheferna. Förra årets upplaga på 20 000 ex bara försvann, så nu trycker vi 10 000 nya.

Samtidigt tar Sveriges Byggindustrier upp idén och ska sprida Tysta boken till andra företag i branschen.
I den nya versionen finns fler kvinnor på bilderna. Det speglar en vision, där omkring var tredje byggnadsarbetare är kvinna.

– Det är en otrolig machokultur i branschen. Jag är säker på att vi skulle få en oerhört mycket bättre säkerhetskultur om vi hade fler kvinnor på byggarbetsplatserna, säger Lars-Gunnar Larsson.

Margareta Edling

Taggar: Verktyg och produkterSäkerhet