Post-it-lappar

Publicerad 2 juni 2014

Brainstorming hämmar kreativiteten

Brainstorming i grupp är en metod som används på många arbetsplatser. Men forskning  visar att goda idéer uppstår bäst på egen hand.

Myten om brainstormingens goda effekter sitter djupt rotad. En tom whiteboard fylls med idéer och deltagarna känner sig kreativa. Metoden upplevs som den perfekta tekniken, ett må-bra sätt att öka produktiviteten. Men nu visar en rad forskningsstudier att brainstorming i själva verket är bortkastad tid.

– Tyvärr finns det mycket forskning som pekar på att metoden faktiskt är en av de sämsta, säger Niklas Laninge, organisationspsykolog som på uppdrag av Psykologifabriken föreläser om kreativitet.

Enligt honom  kommer en arbetsgrupp på betydligt färre idéer än samma antal personer som jobbar individuellt, så kallad brainwriting. Man producerar inte bara fler idéer på egen hand, utan även mer kvalitativa idéer. Det beror på att ansvaret i gruppen sprids och urvattnas. En annan effekt är att dominanta personligheter gör sig mer hörda i grupp och de gör sina egna idéer hörda över andras. Mindre dominanta personers idéer kommer inte fram eller överröstas.

– Att man fortsätter tro på metoden kan bero på att det känns kreativt när en arbetsgrupp sitter framför ett whiteboard och spånar och ger varandra feedback, säger Niklas Laninge.

Att spåna i grupp är något av det värsta han själv vet och han har tvärtom upplevt att man istället blir hämmad och inte alls särskilt kreativ.

– När jag började intressera mig för ämnet fann jag mycket forskning som stärker tesen att metoden inte är så effektiv som man tror, säger Niklas Laninge.

För att brainstorming ska fungera är det viktigt att man kan känna sig trygg och inte riskerar att bli kritiserad eller bedömd. I annat fall uteblir den kreativa effekten.

– Folk tenderar att spela säkert och kommer med idéer som man tror att andra vill höra. Det mesta är inte verklig kreativitet, omedvetet bejakar man sådant man känner igen.

Niklas Laninge anser att man får ut betydligt mer av brainwriting. Metoden går ut på att deltagarna genererar idéer på egen hand. Därefter träffas gruppen och går igenom dem.

Hans tips är att sätta upp mål att varje deltagare exempelvis tar med sig tio idéer var som presenteras i början av mötet.

– Låt var och en ägna 10 minuter åt att komma på idéer på egen hand innan. Sedan kan gruppen sålla tillsammans. Idéerna flödar betydligt bättre.

 

 

Margaretha Eldh

Taggar: ArbetsklimatKompetens