Publicerad 24 september 2014

Stora kostnader för IT-strul

En halvtimme om dagen. Så mycket arbetstid går förlorad till följd av IT-strul. Det uppger fackförbundet Visions medlemmar i en ny undersökning.

I rapporten som gjorts i samarbete med TCO Development har 1 400 av Visions medlemmar fått svara på frågor om IT-stödet på deras arbetsplatser. Deltagarna uppskattar att de i snitt förlorar 26 minuter om dagen till följd av IT-strul. Något som i slutändan får ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren.

– Miljarder kronor slösas årligen bort på IT-system som inte svarar upp mot behoven. Det här är tid och resurser som arbetsgivarna kan använda till att vidareutveckla verksamheten, förbättra villkoren för medarbetarna och ge ännu bättre service till medborgarna, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision i en kommentar.

Fler än var tredje uppger också att de saknar utbildning för att använda IT-systemen på ett effektivt sätt. Samtidigt anser 75 procent att IT-systemen bidrar till att man känner sig säkrare på att arbetet blir rätt utfört. Drygt 60 procent anser att IT-systemen har minskat stressen i arbetslivet.

– Rapporten visar att när personalen som använder IT-systemen har inflytande över och kan påverka IT-systemens utveckling och utformning, så leder till en bättre digital arbetsmiljö. Det ger också en ökad kvalitet, effektivitet och säkerhet, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Tre tips för en bra digital arbetsmiljö:

  • Låt användarna vara med från början när ett IT-system planeras, utvecklas eller ska bytas ut.
  • Hitta tidstjuvarna med hjälp av IT-skyddsronder. Regelbundna IT-skyddsronder är ett bra sätt att fånga in förbättringsbehov från användarna. Rutiner och avtal ska finnas med IT-leverantörerna för att snabbt åtgärda brister.
  • Skaffa digital kompetens. Att det finns personer på arbetsplatsen med både digital kompetens och kunskap om verksamheten är förutsättningen för fungerande IT-system.

Marianne Zetterblom

Taggar: Stress