Ulrika Hjelmberg

Publicerad 3 december 2014

En inspirerande strukturnörd

Att den psykosociala arbetsmiljön är viktig är alla överens om. Men hur jobbar man med den, rent praktiskt? Ulrika Hjelmberg på Volvo Group Trucks Technology brinner för att utveckla metoder som gör det enkelt för cheferna att ringa in problem och göra något åt dem.

En inspirerande strukturnörd. Så kan arbetsmiljösamordnaren Ulrika Hjelmberg beskrivas. Hon fick i år Prevents arbetsmiljöstipendium för sitt arbete inom Volvo Group Trucks Technology. Där har hon varit med och tagit fram en systematisk metod för att kartlägga och åtgärda brister i den psykosociala arbetsmiljön.

– Det gäller att ha tydliga verktyg och hjälpmedel. Alla ska veta vem de kan kontakta om de behöver, och chefer ska få utbildning. Har du allt det på plats är mycket vunnet, säger Ulrika Hjelmberg.

Volvo Group Trucks Technology har cirka 2 500 anställda i Sverige. Merparten arbetar med produktutveckling och många är ingenjörer. I en så stor organisation krävs tydliga strukturer för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön har det länge varit en självklarhet. Men de psykosociala delarna av arbetsmiljön kan uppfattas som svårfångade. Det ökar risken för att de hamnar långt ner på prioriteringslistan, eller att arbetet stannar vid enstaka insatser här och var.

Tillsammans med företagshälsovården har Ulrika Hjelmberg varit delaktig i att ta fram en metod för att mäta, analysera, åtgärda och följa upp den psykosociala arbetsmiljön. Den har hittills använts av en avdelning på företaget, och ytterligare en är nu igång.

Grunden i metoden är en enkät som fylls i av alla medarbetare på avdelningen. Berörda chefer och anställda går sedan igenom resultatet för att titta på vad som fungerar bra och vad bristerna beror på.

– Det handlar om att nysta sig fram till vad som inte är bra och jobba med det. Det kanske till exempel kommer fram att det är otydligt hur man kommunicerar. Hur kan vi då jobba med det tillsammans för att det ska bli bättre?

Beroende på vad som behöver förbättras kan åtgärderna handla om allt från konkreta engångsinsatser till förändringar som kräver långsiktigt arbete. Om arbetsmiljön upplevs som stimmig kan en åtgärd vara att möblera om. Handlar det om att chefen uppfattas som osynlig kan denne behöva hitta rutiner för att vara mer tillgänglig för medarbetarna.

Det sociala klimatet på en arbetsplats kan upplevas som svårt att styra över. Men så behöver det inte vara, säger Ulrika Hjelmberg. Små förändringar kan räcka långt för att förbättra trivseln.

– Det kan handla om att säga hej till varandra på morgonen, eller ha möjlighet att ta en fika under dagen.

Ulrika Hjelmberg skapar inte bara struktur åt andra. Varje fredag innan hon går från jobbet brukar hon göra en plan för kommande veckas arbetsdagar. Även familjen får ta del av hennes planeringssinne, i form av veckoplanerade middagar och ett A3-ark på väggen där alla skriver upp sina aktiviteter.

De har också börjat med att under middagen varje dag prata om tre bra saker var som de har gjort under dagen. Inspirationen kommer från en kurs i mental träning som Ulrika Hjelmberg nyligen gått.

– Det är viktigt att lyfta det som är positivt!

Ulrika Hjelmberg

Ålder: 44 år.

Bor: Hus i Kungälv.

Familj: Make och två döttrar, en katt.

Fritid: Går gärna på loppis och letar 50-talsporslin, släktforskar, umgås med familj och vänner.

Bakgrund: Började med arbetsmiljö och hälsofrågor som en del i en koordinatorsroll inom Volvo lastvagnar. Arbetar sedan tre år med frågorna på heltid inom Volvo Group Trucks Technology.

Tre tips för ett bra arbetsmiljöarbete

För individen: Hitta en bra struktur och följ den sedan, så blir det en naturlig del i ditt arbete och hur du jobbar. 

För ledningsgruppen: Ta regelbundet upp arbetsmiljöfrågor. Glöm inte de psykosociala frågorna: Hur mår vi? Hinner vi med? Hur är stämningen?

För organisationen: Arbeta förebyggande och samarbeta med företagshälsovården och skyddsombud.

Fatima Grönblad

Taggar: UppdragSkyddsombud