Ida Troive, HR-chef på Gröna Lund

Publicerad 23 juni 2014

Fem frågor om att ta emot sommarjobbare

Ida Troive, HR-chef på Gröna Lund. Rekryterar 1100 sommarjobbare varje säsong.

Vad får sommarjobbarna för introduktion?

— De utbildas i vår Gröna Lunds-akademi. I delen som handlar om service lär de sig att hantera allt från barnfamiljer till femkampare. I den teoretiska delen handlar det om hantering av pengar, säkerhet på attraktionerna och merförsäljning. Efter det är det praktiska övningar som att steka hamburgare, köra en attraktion eller stå i chokladhjulet.

Varför kallar ni dem för artister?

— Vi kallar Gröna Lund ”vår stora scen”. Då är de som medverkar här artister.

Hur är det med säkerheten?

— Den är viktigast av allt. Ingen som jobbar här ska känna sig otrygg. Det finns telefon och radiokommunikation i alla enheter. Likaså finns alltid en närmsta chef och parkchefen på plats. Det finns också vaktbolag om det skulle behövas.

Vad är det svåraste för sommarjobbarna i början?

— Det är nog att få upp tempot. Det krävs viss erfarenhet för att få snurr på sockervadden. Därför har vi ett genrep några dagar innan premiären där de får bjuda in sina nära och kära för att göra Gröna Lund.

Vad får de med sig från er?

— Det är första jobbet för många och de kommer härifrån med ett starkare CV som öppnar dörrarna vidare ut i arbetslivet.

 

Kjell Wikberg, enhetschef på tre av Stockholms kyrkogårdar. Tar emot 10 skolungdomar i år.

Hur sker rekryteringen?

— Vi får listor av staden på ungdomar i åldrarna 16 till18 år som sökt sommarjobb. Dem ringer vi sedan upp.  Hur viktig är introduktionen?

— Oerhört viktig. För många är det allra första jobbet. Vi har ett gemensamt möte där vi går igenom värderingar, organisation och hur en arbetsdag ser ut.  De får också en folder där det står om allt som ett jobb innebär.

Vem är närmast ansvarig för dem?

— De har en fadder i samma arbetslag. Huvuduppgiften för ungdomarna är att städa och rensa ogräs. För att de ska få lite djupare kunskap har vi också en utbildning där får de lära sig varför man ska ta bort vissna blad på blommor, varför man vattnar när man planterat och varför man klipper rosor vid tredje ögat. 

Får de någon återkoppling efter sina tre veckor hos er?

— Ja, i december varje år skickar vi ut brev till dem vi tycker har varit bra och skriver att vi var nöjda och att vi gärna ser dem hos oss igen till sommaren.

Har du tips till andra arbetsplatser med sommarjobbare?

— Att verkligen informera om vad arbetet innebär. De kanske har en helt annorlunda bild av vad de ska göra.

 

Anna Meyer, Marknads- och informationsansvarig på AB Göta Kanalbolag. Rekryterar 100 slussvärdar varje säsong.

Hur ser introduktion hos er?

— Den är två dagar och arbetsmiljön är ett viktigt inslag. Första dagen handlar om service, värdskap och övergripande säkerhet. Andra dagen om brand, räddning, första hjälpen och utrustning. Sedan är det tre dagars praktik vid en sluss med någon som jobbat tidigare.

Vilka är med under de två första dagarna?

— All vår fasta personal är med under introduktionen förutom de som måste jobba.

Varför jobbar ni med målsättningar?

— Ungdomar av i dag vill utvecklas i sitt arbete och ha tydliga mål att jobba mot. Vi gör ett gemensamt mål tillsammans med säsongsarbetarna som vi sedan bryter ned på individuell nivå. Då kan det handla om bemötande av kunden, kroppsspråk eller om att våga ta mer ögonkontakt. Var och en bestämmer själv hur ofta de vill ha återkoppling av sin arbetsledare.

Vem kan de kontakta under arbetsdagen om något händer?

— De kan ringa en arbetsledare på dagtid och kanalreparatörer kan de ringa dygnet runt.

Har du tips till andra företag som tar emot sommarjobbare?

— Att ha avslutningssamtal om hur säsongen varit. Det är oerhört värdefullt för oss att få återkoppling om vad som funkat bra och vad som kan fungera ännu bättre.

 

Birgitta Eskilsson, Lagledare och brevbärare på Posten i Karlstad. Har 15 sommarjobbare i år.

Hur rekryterar ni?

— Vi har tur att verka i en universitetsstad där studenterna vill ha sommarjobb och gärna jobbar extra andra delar av året.  Kravet är att de ska vara minst 18 år och ha körkort eftersom elbilen ersatt cykeln i många distrikt.

Vad får de för introduktion?

— De får först 1,5 timmes information om tystnadsplikt, uniformstvång, arbetstider, hur de ska dela ut posten, hur de ska använda bärvästen, om andra arbetsredskap och om fordon. Sedan går de sida vid sida i två dagar med ordinarie brevbärare i sitt distrikt.

Vem är handledare för dem?

— Jag är den övergripande handledaren tillsammans med en som är utbildad i ergonomi. Annars är det de ordinarie brevbärarna som tar hand om sommarjobbarna.

Vilka moment i arbetet upplevs som stressiga?

— Sorteringen. När de ser hur snabbt vi som är vana gör det tycker de att de själva gör det alldeles för långsamt.

Har du tips till andra arbetsplatser med sommarjobbare?

— Att vara lyhörd för att alla är olika. En del kopplar från första början medan andra kan behöva det lilla extra stödet.

Gerd Eriksson

Taggar: Så gjorde vi