Publicerad 14 oktober 2014

Fyra röster om att hantera det jobbiga på jobbet

Så gjorde vi

Annika Löfstrand Ianni
Konsultchef på IT-konsultföretaget Cygni

Vad är viktigt för att era konsulter ska må bra?

– Vi har möten var tredje vecka på kontoret och då kan vi ha en föreläsning om att hantera stress eller något annat de tycker att de behöver. Vi vill att vardagslivet ska gå ihop för våra konsulter, utan dem vore företaget ingenting.

Vilka är det som jobbar hos er?

– Vår genomsnittskonsult är i 38-årsåldern och har varit i branschen i 14 år. Han värdesätter balans i livet och är mån om sina fritidsintressen. Merparten av våra konsulter är småbarnsföräldrar och har tagit ut så mycket föräldraledighet som möjligt. Om man har god framförhållning är det inget problem för kunden.

Vad gör ni när en konsult ska ut i ett nytt uppdrag?

– Vi har möten och intervjuer med kunden för att vara säkra på att våra konsulter jobbar i en bra miljö. Behövs det hjälpmedel för den fysiska arbetsmiljön skaffar vi det. Till skillnad från många andra konsultbolag har vi inte prestationslön utan fast månadslön och övertidsersättning. Det minskar stressfaktorn eftersom timpriset på det enskilda uppdraget inte har en direkt påverkan på lönen. 

Hur kan ni se till att era konsulter inte jobbar för mycket?

– Eftersom de redovisar sina timmar ser jag i tidrapporteringen om det blir för mycket. Då kan det vara läge för ett samtal. Men vi har sällan problem med övertid. Jag träffar våra konsulter ofta, det gör att steget till att prata om något som känns svårt eller jobbigt inte är så stort.

 

Anders Lennartsson
Präst i 28 år, kyrkoherde i 8 år, nu församlingsherde i Nikolai församling i Örebro

Som präst har man själavårdssamtal, hur vårdar man sin egen själ?

– I Örebro stift, där jag jobbar i dag, rekommenderas alla präster och diakoner att ta handledning. Jag har valt extern handledning, men man kan också välja att prata med en kollega. Vi har också samverkande team i stiftet som träffas regelbundet, det gäller att använda dem och säga: jag behöver hjälp eller jag räcker inte till, om det är så man känner.

Har du något bra tips till nyblivna präster?

– Det är viktigt att lyssna mer än du pratar. I början vill man lösa allas problem med kloka råd, men det räcker långt med att lyssna.

Varför blir det ofta långa arbetsveckor när man är präst?

– Jag brukar säga att vi är som tennisproffs, när jobbet är ett intresse är det lätt att det blir för mycket. Det är också ett arbete där det är svårt att säga nej. Men nu jobbar vi för en reglerad arbetstid inom kyrkan och för 40 timmars arbetsvecka. 

Vilka verktyg har du använt för att få en mer reglerad arbetstid?

– Scheman. Det ska finnas scheman uppsatta på när de som jobbar för församling finns på plats så att man vet när vederbörande är tillgänglig. Det blir en tydlighet för både kollegor och övriga i församlingen.

 

Anna-Karin Grönlund
Undersköterska/reflektionshandledare, hemtjänsten på Norra HisingenAnna-Karin Grönlund, Hemtjänsten Norra Hisingen

För tre år sedan började ni med reflekterande samtal, vad är det?

– Varje månad träffas vi i två timmar med arbetsgruppen för att prata om jobbrelaterade frågor. Någon är berättare och tar upp en positiv situation eller ett problem med antingen en omsorgstagare eller arbetsmiljön. Det kan vara ett hjälpmedel som behövs eller att någon tycker att det är psykiskt tungt att gå hem till en omsorgstagare. Utifrån det har vi sedan en öppen diskussion i gruppen för att hitta lösningar.

Vad är nyttan med samtalen?

– Att vi har schemalagd tid där vi får sätta oss ned och fundera och tänka på vårt arbete tillsammans. Och att vi tar tag i saker och följer upp i stället för att det bara har sin gilla gång. Det stärker både vi-känslan och får oss att inse hur mycket samlad kunskap vi har.

Vad är din roll som reflektionshandledare?

– Att se till att alla kommer till tals och att fokus ligger på att hitta positiva lösningar.  Jag skriver också en handlingsplan efter varje möte om vem som ska kontakta vem eller göra vad.

Har arbetet blivit mindre stressigt?

– Nej, men jag tror att vi hanterar stressen bättre genom att vi är säkrare i vår yrkesroll och är med och påverkar vårt arbete. Känslan av att det vi gör är meningsfullt tror jag också väger upp mycket.

 

Pär Bergkvist
Vd på byggföretaget Kenova

Är det okej hos er att prata om att man mår dåligt psykiskt?

– Vi har en öppenhet som gör att man kan det. Vill de inte prata med kollegorna kan de alltid prata med mig. De flesta hamnar i en kris någon gång i livet och då ska man få ta det lite lugnare. Tar vi hand om varandra så tror jag att vi också i slutändan gör ett bättre arbete tillsammans.

Varför har du valt att anställa mestadels yngre killar?

– Därför att de inte är inkörda i den traditionella byggjargongen. Jag ville skapa ett byggföretag med mjukare inriktning där det är okej att ge någon en kram eller ett leende. Grabbarna som jobbar här ska trivas och må bra.

Vad är det för fel på byggjargongen?

– Jag tycker att den är ett hot mot en bra arbetsmiljö. På vissa byggen anses det fortfarande tufft att skippa skyddsutrustningen och vara utan hjälm och hörselskydd. Och det är mer dunk i ryggen än prat om hur man mår. 

Dina medarbetare jobbar mycket ute i landet, vad är viktigt att tänka på då?

– Att det ska vara så hemlik miljö som möjligt. I stället för vandrarhem och hotell försöker vi hyra hus där de ska jobba så att de kan bo tillsammans och sova, äta och laga mat ihop och ha en mer familjelik situation.

Går det att skapa en stressfri miljö i byggbranschen?

– Ackordslönerna är ett gissel, de vill vi inte ha. Som alternativ tittar vi hos oss i stället på ett prestationsbaserat system där det ingår flera olika parametrar.

Gerd Eriksson

Taggar: Så gjorde viPsykisk hälsa