Camilla Ländin

Publicerad 29 september 2014

Härskartekniker vanligt på jobbet

Tittar kollegan åt ett annat håll när du tar upp något på mötet? Osynliggörande är en av de vanligaste härskarteknikerna. Att tillsammans diskutera samtalsklimat och vilket förhållningssätt man har till varandra på jobbet kan vara ett sätt att förebygga, enligt organisationskonsulten Camilla Ländin som skrivit en bok i ämnet.

– Viktigt att tänka på är att allt som går emot dig inte behöver vara härskartekniker. Det beror också på vad personen tolkar in. Det är viktigt med en definition eftersom ett personligt uttryck som någon har, ibland kan vara omedvetet, säger Camilla Ländin. 

Att någon har blivit kränkt eller sårad är inget bevis för att ha utsatts för härskarteknik. För att kunna kalla det härskarteknik krävs att det förkommer systematiskt i ett mönster eller en struktur som får utrymme. Men också att den utsatte direkt eller indirekt påverkas av härskarens teknik. 

Camilla Ländin har jobbat med organisationsutveckling i nästan 15 år och fokuserar på utveckling i grupper och team. Hon ser och har sett många olika varianter på härskartekniker och har även själv varit utsatt. Därför tyckte hon att det behövdes en metodbok för hur detta kan hanteras och förebyggas ute på arbetsplatserna.

Arbetsgivare och chefer har ett ansvar för att lyfta frågan, anser hon. Att direkt konfrontera någon är svårt, därför är det bättre att hitta en mer

allmän form för att lyfta det i arbetsgruppen. Exempelvis genom att ställa frågor som ”vad har vi för förhållningssätt till varandra?” eller ”vad är acceptabelt eller inte?”. Uttryck som ”Här har vi högt i tak” är vanligt och kan legitimera att det är okej att slänga ur sig vad som helst till varandra.

– Ofta kan vissa uttryck också vara vedertagna i vårt språk. Det gäller också att själv vara tydlig för andra med vad man vill och behöver, säger Camilla Ländin.

Även om det är chefens ansvar kan det vara extra svårt om det är chefen själv som utövar härskartekniker. Då måste arbetsgruppen försöka hitta andra vägar, som att ta upp det som en generell situation. Då brukar människor känna igen sig själva.

Camilla Ländin menar att det alltid är bra att börja med sig själv och se vad man själv borde ändra på. Bidrar man till ett härskande klimat? Bra är också att klargöra för varandra att det här kan du förvänta dig av mig och då förväntar jag mig det här av dig. Det är grunden i ett bra gruppsamarbete. För att förebygga härskartekniker kan man diskutera förhållningssätt och samtalsklimat. Camilla Ländin tipsar om att skriva ett samtalskontrakt som alla får underteckna.

Det finns många olika härskartekniker men absolut vanligast är osynliggörande. Exempelvis att inte få respons på en idé och chefen sedan gör den till sin egen. Det kan också vara att någons kompetens inte räknas eller att hon eller han inte känner sig lika viktig som sina kollegor. Osynliggörande går ut på att få någon att känna sig osäker och betydelselös.

– Detta ökar förstås risken för ett sämre mående hos den personen, säger Camilla Ländin.

För att hantera osynliggörande är det viktigt att tänka på att låta alla i en grupp komma till tals. Många är obekväma med att säga sin åsikt. De kanske har lättare att uttrycka sig i skrift, eller behöver tänka efter. Det är viktigt att alla får känna sig delaktiga och lyssnade på, vilket absolut är en ledarskapsfråga menar Camilla Ländin. Som kollega kan man stötta och synliggöra varandra. Exempelvis genom att säga ”Kalle sa just det här, det är ju en lysande idé.”

– Det bästa sättet att förebygga är att alltid prata och vara tydlig mot varandra både i jobbet och privat. Och rent allmänt att vara trevligare mot varandra.

Vad är en härskarteknik?

Många använder härskartekniker omedvetet. Men även ett omedvetet användande bygger på någon slags mönster eller på att det finns ett klimat i gruppen eller på arbetsplatsen som tillåter detta. Även om användandet är omedvetet har det en effekt på den som utsätts.

Kombinationen av systematik och syftet att få en viss reaktion eller effekt är vad som definierar härskartekniker.

Nästan alla använder härskartekniker, kvinnor mot män, unga mot gamla, chefer mot medarbetare och tvärtom. Det är inte något som är enbart genusbundet eller används uppifrån i hierarkier.

Lär dig upptäcka härskartekniker

Offerkoftan
Även kallad martyrmetoden – finns i nästan alla grupper och pratar om hur mycket hon eller han har att göra för att få andras sympati, inte för att slippa jobb. Offerkoftan kan styra gruppen genom att beklaga sig. För de flesta är detta omedvetet.

Tidsmetoden
Tiden används som argument för att tysta någon. Du är för ung, du är för gammal, nya kollegor är för oerfarna, äldre har kört fast i gamla hjulspår.

Projiceringsmetoden
Framförd kritik vänds tillbaka till den som sagt det. Personen får skulden för det hon eller han själv klagar på.

Hierarkimetoden
Chefen fattar beslut utan att samverka. De i en lägre position i hierarkin använder metoden, för att slippa göra något. ”Vad kan lilla jag?”

Komplimangmetoden
Svår att genomskåda och kan förväxlas med feedback.”Du som är så snabb vid tangentbordet, kan inte du skriva protokollet?” eller ”Du som är så stark, är du snäll och bär min väska”.

Stereotypmetoden
Exempelvis att ”Karlar kan inte göra två saker samtidigt” ”Kvinnor är yra som höns” eller att kvinnor tilldelas typiskt så kallade kvinnliga uppgifter.

Relativisering
Härskaren förminskar något som personen berättat: Ja, allt är ju relativt, men… Sedan kommer det som förringar berättelsen.

Enligt Camilla Ländin

Bakgrund härskartekniker

Begreppet härskarteknik är ursprungligen myntat av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen år 1945. Men först i slutet av 1970-talet blev begreppet känt tack vare den norska socialpsykologen Berit Ås. Ås fick uppslag till sin forskning om härskartekniker när hon satt på ett möte och upptäckte ett flertal sätt som männen använde för att markera att det hon sade inte var viktigt. Hon började imitera dessa sätt (hämta kaffe eller börja pilla med något när någon pratar) och fann att det hjälpte för att hennes åsikter skulle få gehör. Hon namngav och numrerade fem härskartekniker. Genom att lära sig de fem härskarteknikerna kunde kvinnor, enligt Ås, stötta varandra offentligt på ett diskret sätt, genom att hålla upp aktuellt antal fingrar för att visa vilken av härskarteknikerna som användes för tillfället.
Källa:Wikipedia

Suzanne Vikström

Taggar: RelationerMobbning