Publicerad 17 december 2014

Några klick avslöjar jämställdheten

Nyligen lanserades en app som visar vilket kön som får mest taltid på möten, fikaraster eller i diskussioner. Många blir överraskade av resultatet när jämställdheten mäts på jobbet.

Att med några klick mäta vilket kön som får prata mest i möten kan vara ett första steg mot att skapa ett mer jämställt arbetsliv.

– Många män är inte medvetna om att de diskriminerar. Kvinnor upplever inte heller alltid att de är diskriminerade. Men nu ökar chanserna till att starta en diskussion om könsfördelning, och eventuellt vilka åtgärder som kan behövas, säger Fredrik Eklöf.

Han har utvecklat den nya appen Gendertimer tillsammans med Andreas Bhagwani på företaget Kichisaga Leadership.

– Vi har fått många positiva reaktioner. Flera kvinnor som upplevt att män tar mycket tid i möten och diskussioner har nu kunnat visa att det verkligen är så.
Men den nya appen möts även med skepsis. En invändning är att det är vad som sägs i ett möte som är viktigt – inte hur mycket någon talar.

– En del tycker att det verkar löjligt från början. Men efter en mätning blir de förvånade över att fördelningen är mycket ojämnare än vad de trott, säger Fredrik Eklöf.

Framöver kommer appen att utvecklas och inrymma ett tredje kön, som varken definieras som man eller kvinna. Den kommer även troligtvis att bli röststyrd, och enklare att hantera.

– En enskild teknisk funktion löser inte jämställdheten i sig. Men om den används för att starta samtal om jämställdhet kan den påverka. Den viktigaste insikten med Gendertimer är att vi män kan upptäcka att vi bidrar till diskriminering när vi tror att vi inte gör det, säger Fredrik Eklöf.

Peter Rehnfeldt

Taggar: JämställdhetVerktyg och produkter