Publicerad 8 oktober 2014

Undvik medberoende på jobbet

Dokumentärserien "Djävulsdansen" i SVT skildrar hur det är att växa upp med en missbrukare och bli medberoende. Att vara medberoende är också vanligt i arbetslivet. Något som kan undvikas genom att följa fem steg.

Medberoende innebär att man skyddar och tar ansvar för vad någon annan gör. Det är också att inte säga ifrån när någon uppträder illa. Eller om en hel arbetsplats eller avdelning anpassar sig efter humörsvängningar hos en chef eller annan kollega. Enligt Alna, en partsgemensam organisation som hjälper företag att förebygga beroenden och skadligt bruk på arbetsplatser, är medberoende vanligt i arbetslivet.

– De flesta personer med ett skadligt beroende finns på våra arbetsplatser, inte på parkbänken. Om man som kollega upplever obehag eller problem ska man vända sig till närmaste chef som har ansvar för att ta itu med alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen. Man kan också vända sig till skyddsombudet, säger Ingela Eriksson, informationsansvarig på Alna.

Det finns många fallgropar när det gäller att bemöta skadligt beroende på jobbet, den största är att inte agera alls. Genom att följa fem punkter går det att minska risken för att bli medberoende:

  1. Berätta för din chef eller skyddsombud om du upplever att en kollega förändrar sitt beteende, till exempel genom humörsvängningar, skiftande arbetstider, omotiverad frånvaro eller bristande förmåga att utföra uppgifter och ta ansvar.
  2. Uppmärksamma oro och problem så tidigt som möjligt. Tappa inte fokus från att arbetsplatsen måste fungera och att jobbet ska bli gjort. Ibland tänker vi att det kanske löser sig och blir bättre om ett tag. Men så länge ingen gör något kan problemen fortsätta.
  3. Täck inte upp genom att göra jobb som din kollega har ansvar för. Försvara inte heller fel och brister som uppstått, trots att du kanske förstår de har orsakats av din kollegas skadliga beroende.
  4. Se upp för att acceptera beteenden som du inte skulle ha överseende med utanför jobbet. Det finns risk för att oönskade beteenden blir "normala", och att du upplever att "det är så den här arbetsplatsen fungerar".
  5. Om ingenting händer eller förändras, vänd dig till ansvarig chef högre upp i organisationen. I sista hand går det också att vända sig till Arbetsmiljöverket, som kan göra en inspektion av arbetsmiljön.

Peter Rehnfeldt

Taggar: Må braPsykisk hälsa