Publicerad 21 oktober 2015

Sex steg för en bra introduktion

Introduktion

Att känna sig välkommen och snabbt bli en del av arbetsgruppen – så vill väl alla som är nya på jobbet ha det. En bra introduktion ger medarbetare möjlighet att bidra direkt, oavsett om det gäller nyanställda, personer som är tillbaka från föräldraledighet eller personer som byter roll internt.

1. Skapa en bra rutin
Med en bra rutin blir introduktionen enkel och självklar. Beskriv konkret hur introduktion på förtaget ska genomföras – vem som ansvarar för vad och vad som bör vara obligatorium för alla nyanställda. Beskriv hur kunskaper ska ges; både om det egna arbetet, om sambandet med andras arbete och om helheten i företaget. Utforma gärna rutinen i samverkan med skyddsombudet. Gör rutinen känd i företaget – och skapa insikt om att alla är viktiga när en ny person anställs!

2. Starta direkt
I praktiken startar introduktionen så snart en anställning är överenskommen, eller så snart datum är satt för att en person ska komma tillbaka. Ge därför tillgång till intranät, personalhandbok, interntidning och nyhetsbrev så snart möjligt, även om personen inte är på plats än. Underlätta för den nya medarbetaren att börja sin introduktion i egen takt och i lugn och ro.

3. Definiera viktiga personer
Utse en fadder eller mentor som ska finnas till hands i vardagen. Bestäm vilka andra nyckelpersoner den nya medarbetaren behöver träffa. Glöm inte att också övriga kollegor är viktiga och informera alltid när en ny medarbetare är på ingång. Den nya medarbetarens chef eller arbetsledare bör vara huvudansvarig för introduktionen och den som i praktiken sätter ihop programmet.

4. Gör en introduktionsplan
Att involvera den nyanställde i planeringen av introduktionen skapar delaktighet. Utifrån det ovan sagda – gör en konkret plan för just den här nya medarbetaren. Det kan handla om allt från att handgripligen få veta hur farliga maskiner ska hanteras till att få kunskap om sjukfrånvarorutiner och företagets framtidsplaner. Dela gärna upp introduktionen i kortare tidsperioder och bestäm vad som ska göras före första dagen, under första dagen, under första veckan, under första månaden och inom ett halvår. Ytterligare ett tips är att dela upp introduktionen i "saker som ska genomföras" och "saker som den anställde ska få information om". Var också överens om en stopptid för introduktionen. Men det kan ta tid att komma in i ett nytt jobb – låt därför introduktionen pågå över en längre tid, gärna upp till ett år.

5. Genomför planen och följ upp!
Detaljer är viktigt. En blomma på bordet och all utrustning på plats redan dag ett – som dator, arbetskläder och telefon – kan göra stor skillnad. Liksom att snabbt få kunskap om enkla rutiner, som hur kopiator och mötesbokning funkar. Självklart behöver chef, mentor eller fadder hälsa välkommen och lika självklart är det att personen har lunchsällskap första dagen. Ha därefter regelbundna avstämningar chef-medarbetare. Uppföljning är ett måste för att veta om introduktionen fungerar.

6. Utvärdera
För att kunna mäta resultat är det viktigt att sätta mål. Bestäm därför vad introduktionen ska leda till. Dra nytta av en ny medarbetares fräscha ögon och stäm regelbundet av om anställningen blev som tänkt. Resultatet kan bli en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

 

Fakta Så säger lagen

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att introducera nyanställda. Särskilt viktigt är det att introducera unga, som inte har tidigare arbetslivserfarenhet. Unga personer kan även omfattas av särskilda regler när det gäller uppgifter, arbetstid med mer.

Tips verktyg

Använd gärna Prevents nya introduktionsguide, en hjälp att enkelt skapa introduktionsprogram anpassade just till ditt företag och dina medarbetare. Informationen ovan är hämtad från Introduktionsguiden.

Taggar: Så gör duIntroduktion