Madeleine Koch

Publicerad 5 januari 2016

Bästa sättet att fånga upp idéer

Så gjorde vi

Idétävling och kreativ lunch är två sätt att ta tillvara på bra idéer. Att främja kreativitetenen på jobbet ger delaktiga medarbetare och kan leda till produktutveckling. Här berättar fyra personer på olika företag hur de gör för att fånga upp idéer.

Frida Eriksson, spelutvecklare på Paradox, 20 anställda

Vad gör ni för att främja kreativiteten?
– Varje dag på jobbet är inspirerande eftersom vi får spela både andras spel och våra egna. Genom det får vi nya idéer om en viss funktion och kan utveckla den vidare.  Vi har också haft aktiviteter utanför jobbet där vi var uppdelade i team och gjorde prototyper till spel i kartong.

Hur är det när alla medarbetare förväntas vara kreativa?
– Vi har gått utbildning i att vara självledande, för att förstå varandras olikheter och för att våga komma med idéer. Vissa känner sig inte bekväma med att dra sina idéer på möten inför hela gruppen, utan vill göra det två och två. Andra vill hellre skriva ner dem i lugn och ro.  Oavsett vilket väger allas idéer lika tungt.

Hur samlar ni idéer som poppar upp?
– Vi har olika Google-dokument där vi fyller på våra idéer vartefter. Och så har vi gruppdiskussioner via Skype. Om det finns utrymme för att bolla alla idéer fram och tillbaka känner man sig mer delaktigt i projektet även om bara en bråkdel kommer med i slutprodukten.

Har ni mer konventionella idémöten?
– Nyligen testade vi att ha en pitch-frukost där den som ville fick presentera idéer kring detaljer i olika spel. På luncherna snackar vi också idéer. Och ser cheferna att det finns behov av ett möte skapar de utrymme för det.

Markus Finér, utvecklingschef på Securitas Direct, 120 anställda

Hur fungerar er digitala idéwebb?
– Medarbetarna kan lägga in sina idéer där. Det går att vara anonym, om man kanske tycker att den egna idén är lite galen. Alla medarbetare kan läsa idéerna och gilla dem med ett knapptryck. De kan också komma med förslag på hur en idé kan utvecklas vidare eller erbjuda sig att hjälpa till med den.

Vilka slags idéer kom till en början?
– Först handlade idéerna mest om den närmsta arbetsmiljön. När de idéerna var genomförda kom förslag på mer omfattande projekt. Det var som att det gick att tänka större när det som skavde i vardagen var åtgärdat.

Hur viktig är återkopplingen?
– Idéer är ömtåliga och alla får återkoppling så snart som möjligt.  Även om idén inte är genomförbar är det viktigt att få en förklaring på varför. 

Ni har krunch en gång i månaden – vad är det?
– Det är kreativ lunch, ett koncept vi lånat från Crearum.  Då bjuder vi alla medarbetare som lämnat eller tyckt till om en idé på lunch och så har vi en kort föreläsning eller kreativ workshop i samband med det.

Varför är idéerna viktiga?
– Det öppnar upp möjligheten att göra sin röst hörd. Det skapar också ett värde för företaget genom att vi kan utveckla våra produkter och tjänster, men också oss själva som arbetsgivare. Delaktiga medarbetare ger hela företaget en ovärderlig boost.

Madeleine Koch, HR-ansvarig påArlanda Express/A-train AB, 180 anställda

Ni hade en idétävling förra året, varför det?
– För att få en skjuts i arbetet med att få alla delaktiga eftersom det gör vårt företag mer konkurrenskraftigt och ger en bättre arbetsmiljö. Vi kallade det en Oscarsgala i kreativitet och medarbetarna fick arbeta ensamma eller i grupp. Vi trodde att vi skulle få in mellan 20 och 30 förslag, vi fick in 130.

Vad gjorde ni med förslagen som kom in?
– Ledningsgruppen gick igenom alla och valde ut 30. Vi satte upp dem anonymt på stora vita papper och så fick medarbetarna rösta på de fem bästa idéerna via mejl. 

Vad var det för idéer?
– Det var allt från litet och enkelt till stort.  Ett förslag var laddcyklar för kunder som vill ladda mobiler, datorer eller annan teknisk utrustning på ett miljövänligt sätt.  De finns på plats på våra stationer nu.

Räcker det med att ha tävlingar då och då för att hålla kreativiteten igång?
– Nej, det är ett arbete som måste pågå kontinuerligt.  Vi har bland annat en förslagskommitté som träffas en gång i månaden där representanter för facket och arbetsgivaren sitter med. De tittar på idéer och bestämmer vilken chef som ska återkoppla, om idén ska genomföras och vad den i så fall är värd.

Hur var Oscarsgalan i kreativitet?
– Vi samlades vid vårt stationshus på Stockholms Central, finklädda och med alkoholfritt bubbel.  Det var uppträdanden och prisutdelning. Vinnarna fick en resa till London.

Ulf Landström, förslagsgeneral på Nordic Sugar AB, 330 anställda i Sverige

Vems ansvar är det att skapa en kreativ miljö?
– Det är chefernas. De ska se till att det är en inbjudande miljö för idéer, så att det är en naturlig del av företagskulturen. Vi har arbetat systematiskt med idéer i 30 år och på ledningsgruppens möten är det en stående punkt.

Vad har ni för mål beträffande nya idéer?
– Alla medarbetare ska komma med två förslag per år. Det är olika nivåer på idéerna och inga förslag är för små. Det kan handla om alltifrån att flytta en papperskorg eller förbättra utrustningen, till att ändra i en arbetsprocess.  Ungefär 20 procent av förslagen genomförs.

Hur lämnar man idéerna?
– Via en intern webbportal. Där kan alla se idéerna och vad det blev av dem. Det går också att söka bland förslagen för att se om någon annan kommit med en liknande idé inom samma område.

Varför måste det vara en snabb hantering?
– Förbättringsidéer är en färskvara. Det finns en förväntan hos dem som tagit ett privat och personligt initiativ att bli bekräftad och att få återkoppling. Avdelningscheferna tar hand om idén och behövs det en investering för att genomföra förslaget skickas det till en speciell grupp av medarbetare som bedömer det. 

Varför är idéerna viktiga för er?
– Det är ett sätt att ta tillvara kompetensen samtidigt som det utvecklar både medarbetarna och företaget. En bra idé kan reducera företagets kostnad med alltifrån 100 kronor upp till flera miljoner.

Taggar: Så gjorde viKompetensInnovationer